SITAB

Strukovno
udruženje
taksi
preduzetnika

Registrujte se

Министарство унутрашњих послова

Струковно удружење такси-предузетника                                                          Ул. Мурска 14                                                                                                                                                                                     Београда-СИТАБ                                                                                        Београд
           Управни

Opširnije...

Председнику градског већа-такси комунална делатност


   


Удружење такси-предузетника Београда                                                                  Београд,  Ул. Мурска 14                                                                                                                                                                        
С И Т А Б                                                                                    
Управни

Opširnije...

Дирекцији за јавни превоз

Од: Струковно удружење такси-предузетника                                                          Ул. Мурска 14                                                                                                                                                                                     Београда-СИТАБ                                                                                        Београд
           Управни

Opširnije...

Сектору за такси превоз,број дозвола и аеродром

Удружење такси-предузетника Београда                                                               Београд,  Ул. Мурска 14                                                                                                                                                                        
С И Т А Б                                                                                    
Управни

Opširnije...

Министарству за државну управу и локалну самоуправу

Струковно удружење такси-предузетника                                                               Ул.Мурска14                                                                                                        Београда-СИТАБ                                                                                                           Београд
           Управни одбор                                                                                                    Тел 063/853-54-64

Opširnije...

Допис РАТЕЛ-у

Удружење такси-предузетника Београда                                          Београд,  Ул. Мурска 14                                                                                                                                                                        
С И Т А Б                                                                                    
Управни

Opširnije...

Министарству за рад и социјална питања

Струковно удружење такси-предузетника                                                         Ул. Мурска 14                                                                                                                                                                         Београда-СИТАБ                                                                                      Београд
           Управни

Opširnije...

Члановима радне групе за закон о таксију,маил 19 јул

Ставови и примедбе чланова струковног Удружења такси-предузетника СИТАБ су засновани на основним принципима које су такси-предузетници усвојили као основу за унапређење такси службе, као и решавање тренутног хаоса који влада у нашем радном окружењу.Принципи на којима се морају заснивати сва будућа законска решења су:
 
1.        Такси превоз треба и даље да обављају искључиво лица која су у АПР-у регистровани као такси- предузетници.
         Појашњење :У прилог тог принципа и

Opširnije...

Министарствима и Влади републике Србије-акцизе за гориво

Удружење такси-предузетника Београда                                                        Београд,  Ул. Мурска 14                                                                                                                                                                        
С И Т А Б                                                                                    
Управни

Opširnije...

Мин.Инфраструктуре-примедбе за измене закона по хитном поступку 19 јул10

Удружење такси-предузетника                                                                           Ул. Мурска 14                                                                                                                                                                         Београда-СИТАБ                                                                                                       Београд
      Управни

Opširnije...

Председнику градског већа-број издатих такси дозвола и аеродром

Удружење такси-предузетника Београда                                                               Београд,  Ул. Мурска 14                                                                                                                                                                        
С И Т А Б                                                                                    
Управни

Opširnije...

Мин.Инфраструктуре- такси комунална делатност

Удружење такси-предузетника                                                                           Ул. Мурска 14                                                                                                                                                                         Београда-СИТАБ                                                                                                       Београд
      Управни

Opširnije...

Дирекцији за такси превоз-такси комунална делатност

Удружење такси-предузетника Београда                                                                            Београд,  Ул. Мурска 14                                                                                                                                                                        
С И Т А Б                                                                                    
Управни

Opširnije...

Члановима радне групе за Закон о таксију, маил 5 јула

Поштовани,
 
У складу са документом Тенденције у регулативи у вези са такси превозницима, испред чланова Удружења такси-предузетника СИТАБ, како би рад на изради новог закона ишао у правцу дугорочног сређивања такси службе, шаљемо Вам основне параметре који би по мишљењу такси-предузетника морали бити основа за израду новог закона:
 

Opširnije...

Градоначелнику-број дозвола

Удружење такси-предузетника Београда                                                       Београд,  Ул. Мурска 14                                                                                                                                                                        
С И Т А Б                                                                                    
Управни

Opširnije...

Дејану Малом- захтев за састанак


Члану градског већа
НР/   Дејану Малом
ЗАТЕВ ЗА САСТАНАК


       Поштовани господине Дејане Мали,
 
Посто смо покушали неколико пута са Вама да ступимо у контакт да би Вам лично и усмено пренели насе проблеме у таxи служби, у нашем раду и животу на који Ви и ваши претпостављени директно утицете и у томе нисмо успели. Сада ћемо Вас писменим путем обавестити о нашим проблемима иако мислимо да Ви све то добро знате.
 
1)      Желимо да Вас питамо до када ћете преговарати о такси служби и о

Opširnije...

Градоначелнику-такси комунална делатност

Удружење такси-предузетника Београда                                                                         Београд,  Ул. Мурска 14                                                                                                                                                                        
               С И Т А Б                                                                                    
Управни

Opširnije...

ГРАД БЕОГРАД -Секретаријату за саобраћај -ДИРЕКЦИЈИ ЗА ЈАВНИ ПРEВОЗ Александру Ђукићу

 

ГРАД  БЕОГРАД -Секретаријату за саобраћај -ДИРЕКЦИЈИ ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ                                                                        Александру Ђукиђу


ЗАХТЕВ

Поштовани,

Као изабрани представници такси-предузетника, учествујемо у изради новог Закона о ауто-такси превозу. Подаци које смо добили од АПР а су они који закон прописује о регистрацији правних лица и предузетника у АПР.

 Потребни су нам следећи подаци из евиденције Дирекције за такси превоз:

1. Колико има

Opširnije...

Градском већу-такси комунална делатност

Удружење такси-предузетника Београда                                                       Београд,  Ул. Мурска 14                                                                                                                                                                        
С И Т А Б                                                                                    
Управни

Opširnije...

ГРАД БЕОГРАД СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД БЕОГРАД

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Сектор за саобраћајни инспекцијски надзор

Секретару, Горјани Обреновић

 

Предмет: low cost taxi у Београду

У вези нашег дописа од 03.06.2010.год. којим смо овом органу изнели став СИТАБ-а о увођењу low cost taxi-ја у градски саобраћај Београда и захтев за његово укидање, са сасвим  јасном законском

аргументацијом, у прилогу достављамо допис Министарства за инфраструктуру Републике Србије

бр.334-08-3405/2010-13 од

Opširnije...