SITAB

Strukovno
udruženje
taksi
preduzetnika

Registrujte se

Дирекцији за јавни превоз

Од: Струковно удружење такси-предузетника                                                          Ул. Мурска 14                                                                                                                                                                                     Београда-СИТАБ                                                                                        Београд
           Управни одбор                                                                                                                                  Тел 063/853-54-64
                Бр.141-23/25.09.2010.                                                                                                                                www.sitab.rs                                              
              е-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

за:Република Србија
Град Београд - Градска управа
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА САОБРАЋАЈ
Дирекција за јавни превоз
Н.Р. Пом.дир. Александру Ђукићу


Предмет:Захтев за формирање нове радне групе

Поштовани Г-дине Ђукићу,

Струковно удружење такси-предузетника Београда се више пута обраћало Градоначелнику Драгану Ђиласу и Члану градског већа Дејану Малом са захтевом да се формира нова радна група за Праћење и унапређење такси превоза да се у ту групи именују и представници СИТАБ-а, као легитимни представници такси-предузетника Београда.

СИТАБ је почео са радом као Синдикат таксиста Београда, па када смо добили решење од Министарства за рад и социјална питања на наш захтев за оснивање и регистрацију синдиката да такси-предузетници не могу да се синдикално удружују,(Прилог 1) основали смо Струковно удружење такси предузетника и регистровали се у АПР-у 14.12.2009.од. (прилог 2)

Прилог 1:  Одговор Министарства за рад и социјална питања Број 110-00-1142  од 22.09.2009. год. по коме су  јасним ставом Министарства објашњени сви законски разлози по коме је наш захтев за оснивање Синдиката  одбијен (чл. 5 и 6 Закона о раду), а то је да такси-предузетници не могу да се синдикално организују као цит:„лица која самостално обављају делатност, а не запослени у смислу Закона о раду“.

Прилог 2:  Копија Решења из АПР-а од 14.12.2009. о регистрацији СИТАБ-а

СИТАБ тренутно окупља преко 1.300 такси предузетника Београда, чиме је стекао право да легитимно и репрезентативно представља такси-предузетнике као представник самих такси-предузетника.

    Такође сматрамо да досадашњи именовани представници радне групе који су власници диспечерских центара  немају легитимитет за заступање такси-предузетника пред радном групом, јер су изабрани од стране 14 власника диспечерских центара. Они  могу да имају легитимитет да представљају диспечере по  питањима  која се тичу диспечера и односа према  РАТЕЛ-у јер су закупци фреквенција. Такси-предузетници не разговарају у име диспечера по питању РАТЕЛ-а..
 
      Као  одвојена питање такси превоза која се тиче  такси-предузетника и града треба разматрати  питања  као што су измена Одлука, цене, број такси-предузетника и сл., и то треба да решава град у договору са овлашћеним представницима такси-предузетника који су и сами такси предузетници, обзиром да су сами такси-предузетници носиоци и извршиоци такси превоза у Београду.

        Сматрамо да Грански синдикат такси возача и ауто-превозника Независност, може да окупља и представља  исључиво лица која имају статус запосленог ( Прилог 1), којих у Београду има 49, те као таква организација не може да буде репрезент воље преко 7.000 такси-предузетника Београда.(Прилог 3)

Прилог 3:Број самосталних ауто – такси предузетника у Београду је 7494, а 49 лица обављају такси превоз у статусу запосленог код правног лица (извор: допис Секретаријата за саобраћај-Сектора за такси превоз бр. IV-08 бр. 344-401/10 од 02.07.2010.,)

        Велику збрку представља именитељ такси возач који фигурира у Одлуци о ауто-такси превозу и који се добија као информација од Дирекције за јавни превоз, јер под термином такси-возач сматра се лице које има статус запосленог возача у правном лицу, што такси-предузетници нису, јер имају статус самозапосленог тј. предузетника. По новим Изменама и допунама Закона у друмском саобраћају, заједнички именитељ за такси-предузетнике и такси возаче је АУТО-ТАКСИ ПРЕВОЗНИК, тако да сматрамо да тај израз треба користити и у градској Одлуци.

       Обзиром да су предложене  Измене и допуне Одлука о ауто-такси превозу,сматрамо да се нова радна група мора под хитно формирати, како би све Одлуке у складу са законом биле донешене у договору са овлашћеним представницима ауто-такси превозника, тј. такси-предузетника.

 Очекујемо Ваш одговор по овом Захтеву који садржи јасну  законску аргументацију.


Струковно удружење такси-предузетника Београда  СИТАБ,
    Председник Управног одбора
            Владо Булатовић

_________________________