SITAB

Strukovno
udruženje
taksi
preduzetnika

Registrujte se

Градоначелнику-број дозвола

Удружење такси-предузетника Београда                                                       Београд,  Ул. Мурска 14                                                                                                                                                                        
С И Т А Б                                                                                    
Управни одбор                                                                                                               Тел: 063/853-54-64
            Бр. 124-13/02.08.2010.                                                                                                     www.sitab.rs             
              е-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

ГРАД БЕОГРАД
ГРАДОНАЧЕЛНИКУ Г-дину Драгану Ђиласу

Поводом вишегодишње несређене ситуације у такси превозу, посебно утврђивања законског статуса представника такси удружења и синдиката, положаја таски возача и такси предузетника, као и правних лица која обављају такси превоз, СИТАб се у више наврата обраћао надлежним државним органима. Подаци који су добијени од тих органа евидентирају следеће стање у таски превозу:

1. Број активних предузетника који обављају такси превоз (шифра; 60220) у Републици Србији је 16751, а на територији града Београд је 7171 (извор: Агенција за привредне регистре Републике Србије бр. БП – 74381/2010 од 21.06.2010, прилог 1)
2. Број активних ауто – такси возача који обављају делатност као самостални предузетници је 7494, а активних ауто – такси возачиа 7543, што значи исти број такси возила (извор: допис Секретаријата за саобраћај-Сектора за ткси превоз бр. IV-08 бр. 344-401/10 од 23.06.2010., прилог 2)
3. Број самосталних ауто – такси предузетника у Београду је 7494, а 49 лица обављају такси превоз у статусу запосленог код правног лица (извор: допис Секретаријата за саобраћај-Сектора за ткси превоз бр. IV-08 бр. 344-401/10 од 02.07.2010., прилог 3)

             Како је из ових евиденција очигледно различито вођење и исказивање података о даваоцима услуга у ауто – такси превозу у граду Београду, овим вас позивамо да одмах спроведете поступак званичног утврђивања стварног стања у правним лицима и предузетницима који су регистровани у Агенцији за привредне регистре републике Србије а обављају ауто – такси превоз у граду Београду на основу такси дозвола које су издате од надлежног градског органа управе, како би се утврдио њихов законски привредни, порески, комунални  и саобраћајн-технички  положај, легитимитет њихових представника у органима, синдикатима и радним групама, те најзад евидентирали илегални учесници у такси превозу у Београду.

          Сходно утврђеном стању, надлежни орган управе у граду Београду спровео би поступак ревизије такси дозвола, чиме би се најзад окончали прокламовани напори градских власти и увео ред у раду такси превоза у Београду.

        Како би сва нова законска решења имала подршку и била обавезујућа за  такси-предузетника, као први корак Радна група за праћење и унапређење стања у области ауто-такси превоза у Граду Београду, која је образована решењем градоначелника Београда бр. 020-3063/08-Г од 24.10.2008. мора бити новоформирана, из следећих законских разлога:
-Такси-предузетнике не могу представљати власници диспечерских центара, јер то представља сукоб интереса, а њихово представљање нема легитимитет такси-предузетника.
 -Статус диспечера  треба одвојено посматрати од статуса такси-предузетника.
-Синдикат такси-возача, Независност, не може представљати  7500 такси-предузетника, већ лица која имају статус запосленог а којих у Београду има 48 (прилог 1 допис Секретаријата за саобраћај-Сектора за ткси превоз бр. IV-08 бр. 344-401/10 од 02.07.2010.) По Закону о раду члан 5, запослени  јесте физичко лице које је у радном односу код послодавца. Такси-предузетници су самозаполсени, тј.лица која су у АПР-у регистровани за обављање такси делатности, и немају статус запосленог у смислу Закона о раду. Синдикат се  може бавити заштитом права  такси возача испред њихових послодаваца, а никако заступањем такси-предузетника, који ни не могу да се у оквиру законских норматива као самозапослени синдикално удружују.

           Поред тога, захтевамо да се у складу са Одлуком о Ауто такси превозу омогући свим такси-предузетницима који су испунили класификацију возила за прву класу омогући рад  свим такси станицама аеродрома, без обзира на такси-асоцијацију. Садашња одлука Управног одбора ЈАТ-а да се рад омогући појединим такси-асоцијацијама мора се преиспитати јер је незаконита и није у складу са Одлуком о ауто такси превозу града Београда.

     Такође, обзиром да су лица која обављају такси делатност у Београду такси-предузетници, захтевамо да се приликом обраћања јавности и такси-предузетницима користи термин ТАКСИ-ПРЕДУЗЕТНИК, како би јавност била на прави начин  упозната са нашим законским статусом.

Очекујући ваше брзо изјашњавање,


Удружење такси-предузетника Београда  СИТАБ,
Председник Управног одбора
Владо Булатовић

_________________________