SITAB

Strukovno
udruženje
taksi
preduzetnika

Registrujte se

Примена закона и члана 53

 
                                                                                                                     Бр. 144-47/11 Београд, 29.09.2011.год
МИНИСТАРСТВУ  ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И ЕНЕРГЕТИКУ
Министру Милутину Мркоњићу
МИНИСТАРСТВУ  ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И ЕНЕРГЕТИКУ
Сектор за транспорт
Помоћнику Министра за транспорт
Милораду Илићу
Правној служби Министарства за Инфраструктуру


Поднесак

Поштовани,

         Струковно удружење такси-предузетника

Opširnije...

Покретање иницијативе за1. Измене Закона о акцизама и рефакција акциза на гориво такси-предузетницима

МИНИСТАРСТВУ  ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И ЕНЕРГЕТИКУ
Министру Милутину Мркоњићу
МИНИСТАРСТВУ  ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И ЕНЕРГЕТИКУ
Сектор за транспорт
Помоћнику Министра за транспорт
Милораду Илићу


Предмет:
Покретање иницијативе за

1. Измене Закона о акцизама и рефакција акциза на гориво такси-предузетницима
2. Признавање возила за основно средство рада такси-предузетницима


1. Иницијативе за измене Закона о акцизама и рефакција акциза на гориво такси-предузетницима

Opširnije...

Лиценце

 

Бр. 143-46 Београд, 26.09.2011.год
        
МИНИСТАРСТВУ  ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И ЕНЕРГЕТИКУ
Министру Милутину Мркоњићу
МИНИСТАРСТВУ  ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И ЕНЕРГЕТИКУ
Сектор за транспорт
Помоћнику Министра за транспорт
Милораду Илићу

Предмет:Иницијатива за увођење лиценце за такси-предузетнике за обављање такси превоза

Поштовани,

Поштовани,
 
Обзиром да се ради нови Закон о превозу путника, Струковно удружење такси-предузетника СИТАБ, покреће иницијативу за лиценцирање

Opširnije...

Захтеви СИТАБ-а у вези доношења нове Одлуке о ауто такси-превозу 31.05.2011

Дирекцији за јавни превоз                                                                                     Бр. 235-06/11  Београд  31.05.2011                                                                                                               
Александру ЂУКИЋУ

Предмет: Захтеви СИТАБ-а у вези доношења нове Одлуке о ауто такси-превозу

Поводом предлога Одлука који смо добили путем маил-а, примећена је неусаглашеност самог предлога Одлуке са Законом о изменама и допунама

Opširnije...

Акцизе за гориво и возило основно средство рада

 
                                                                                                                      Бр. 143-41 Београд, 26.09.2011.год

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Председнику Владе Др.Мирку Цветковићу,
МИНИСТАРСTВО ФИНАНСИЈА
Министру Др.Мирку Цветковићу,
МИНИСТАРСTВО ФИНАНСИЈА
Државном секретару Вуку Ђоковићу

Предмет:
Покретање иницијативе за
1. Измене Закона о акцизама и рефакција акциза на гориво такси-предузетницима
2. Признавање возила за основно

Opširnije...

Захтеви СИТАБ-а за поштовање законa 31.05.2011

Дирекцији за јавни превоз                                                               Бр. 234-06/11  Београд  31.05.2011                                                                                                               
Александру ЂУКИЋУ
Секретаријату за инспекцијске послове
Секретару Мр. Миодрагу Стојановићу


Предмет: Захтеви СИТАБ-а за поштовање закона

      У име такси-предузетника Београда чланова струковног удружења СИТАБа из свих законских разлога 

Opširnije...

Порез у фисклане касе

 

Бр. 144-42/11 Београд, 26.09.2011.год

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ И УСЛУГА
МИНИСТАРСТВУ ИНФРАСТРУКТУРЕ
ВЛАДИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

П Р Е Д М Е Т:

Хитан састанак поводом

-Решавање питања и одређивање модела плаћања заосталих а не наплаћени доприноса и пореза, и
-Решавање питања и одлагање увођења фискалних каса у такси делатност.

Образложење :
       Поштовани,

             Сматрамо да је потребно заказати хитан састанак са

Opširnije...

Покретање иницијативе за рефакција акциза на гориво такси-предузетницима,Признавање возила за основно средство рада такси-предузетницима

                                                                                                                      Бр. 143-40 Београд, 24.05.2011.год

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Председнику Владе Др.Мирку Цветковићу,
МИНИСТАРСTВО ФИНАНСИЈА
Министру Др.Мирку Цветковићу,
МИНИСТАРСTВО ФИНАНСИЈА
Државном секретару Вуку Ђоковићу

Предмет:
Покретање иницијативе за
1. Измене Закона о акцизама и рефакција акциза на гориво такси-предузетницима
2. Признавање возила за основно

Opširnije...

МИНИСТАРСТВУ ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И ЕНЕРГЕТИКУ

                                                                                                                     Бр. 144-41/11 Београд, 28.06.2011.год
МИНИСТАРСТВУ  ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И ЕНЕРГЕТИКУ
Министру Милутину Мркоњићу
МИНИСТАРСТВУ  ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И ЕНЕРГЕТИКУ
Сектор за транспорт
Помоћнику Министра за транспорт
Милораду Илићу
Правној служби Министарства за Инфраструктуру
Предмет: Захтеви СИТАБ-а за тумачење,поштовање и примену закона
Поштовани

Opširnije...

Иницијатива за увођење лиценце за такси-предузетнике за обављање такси превоза


Предмет:Иницијатива за увођење лиценце за такси-предузетнике за обављање такси превоза

Поштовани,

Поштовани,
 
Обзиром да се ради нови Закон о превозу путника, Струковно удружење такси-предузетника СИТАБ, покреће иницијативу за лиценцирање такси-предузетника .

Предлог:
 
     Лиценцирање треба да врши ресорно Министарство републике Србије, надлежни орган , уз потврду општине или града да такси-предузетник има важећу такси дозволу, и то по правилу један такси-предузетник= једна лиценца за обављање

Opširnije...

Градоначелнику Београда Драгану Ђиласу

Градоначелнику Београда                                 Бр. 233-11/11 Београд 28.6.2011.                                                                                                               
Драгану Ђиласу

 

Предмет: Захтеви СИТАБ-а за поштовање и примену закона 2

Поштовани Градоначелниче,

        Незадовољни одговорима  Секретаријата за инспекцијске послове под бр.Х-01 бр.031-142-10 од 26.05.2011 и одговором  Х-01 бр.07-607/2 од 15.06.2011 ( у прилогу) и  (не)радом

Opširnije...

SITAB, strukovno udruženje taksi-preduzetnika Beograda SAOPŠTENJE ZA JAVNOST 23.05.

Поштовани,
 
У складу са усвојеним и од 17.маја важећим Законом о изменама и допунама закона о превозу у друмском саобраћају, очекујемо да Градоначелник Београда Драган Ђилас испуни своју законску обавезу и донесе решење о најнижој економској цени такси превоза у Београд.Потребно је укинути Решење о максималној цени такси превоза које је давало могућност диспечерима да врше дампинг цена такси превоза попустима као најефтинији вид рекламе за њихове диспечерске центре, и за почетак садашње цене

Opširnije...

Градском јавно правобранилаштву

                                                                                                                     Бр. 233-12/11 Београд, 28.06.2011.год
Градском јавно правобранилаштво
 Градском јавном правобраниоцу

Предмет: Захтеви СИТАБ-а за тумачење,поштовање и примену закона
Поштовани ,

        Незадовољни непотпуним и уопштеним  одговорима  Секретаријата за инспекцијске послове Градске управе града Београда заведени  под бр.Х-01 бр.031-142-10 од 26.05.2011 и одговором  Х-01

Opširnije...

Захтеви Удружења СИТАБ-а у складу са Законом о изменама и допунама Закона о превозу у друмском саобраћају

Бр. 231-11/11  Београд, 17.мај.2011.
ГРАДОНАЧЕЛНИК БЕОГРАДА
НР/Драгану Ђиласу
       
Предмет: Захтеви Удружења СИТАБ-а у складу са Законом о изменама и допунама Закона о превозу у друмском саобраћају

         У име такси-предузетника Београда, чланова струковног удружења СИТАБ и из свих законских разлога  захтевамо следеће:

            1.Формирање и увођење економске најниже цене такси превоза у граду Београду
Образложење: Укинити решење о максималној цени такси превоза и формирати

Opširnije...

Нерад инспекције и примена Закона против дивљака

Дирекцији за јавни превоз                                                               Бр. 238-06/11  Београд  28.06.2011                                                                                                               
Александру ЂУКИЋУ
Секретаријату за инспекцијске послове
Секретару Мр. Миодрагу Стојановићу

 

Предмет: Захтеви СИТАБ-а за поштовање и примену закона 2

Поштовани,

        Незадовољни непотпуним и уопштеним одговорима  Секретаријата за

Opširnije...

Секретаријат за управу,Сектор Управне инспекције

РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                               Бр. 148-01/11  Београд  17.05.2011.год                                                                                                               

ГРАД БЕОГРАД

Секретаријат за управу

Сектор Управне инспекције

 

Предмет:Пријава за неодговарање на дописе и захтеве СИТАБ-а

 

Удружење је у току 2009, 2010. И 2011. Градским органима управе, Градском већу и

Opširnije...

Захтеви СИТАБ-а у вези доношења нове Одлуке о ауто такси-превозу 31.мај.2011

Бр. 233-11/11 Београд, 31.мај.2011.
ГРАДОНАЧЕЛНИК БЕОГРАДА
НР/Драгану Ђиласу

Предмет: Захтеви СИТАБ-а у вези доношења нове Одлуке о ауто такси-превозу

Поводом предлога Одлука који смо добили путем маил-а, примећена је неусаглашеност самог предлога Одлуке са Законом о изменама и допунама Закона о превозу у друмском саобраћају, почев од тога да се саме одлуке не баве такси-предузетником, већ само такси возачем.
Подсећамо вас на чињеницу да у Београду има скоро 7.200 такси-предузетника

Opširnije...

ГРАДОНАЧЕЛНИК БЕОГРАДАЗахтев за састанак

Бр. 231-09/11  Београд, 17.мај.2011.

ГРАДОНАЧЕЛНИК БЕОГРАДА

Драгану Ђиласу

 

        Предмет: Захтев за састанак

 

 

Поштовани Градоначелниче,

 

Подесћамо Вас на дописе које је Удружење упутило Вама као нашем градоначелнику, а на које никада нисмо добили одговоре:

 

Дописи Градоначелнику града Београда :

  1. -06.август  2010 заведено под бројем 4946
  2. -30.новембар 2010 заведено под бројем Г 7630
  3. -9 .децембар 2010 заведено под бројем Г 7885
  4. -13.дец заведено под

Opširnije...

Захтеви Удружења СИТАБ-а у складу са Законом о изменама и допунама Закона о превозу у друмском саобраћају 31.мај.2011

Бр. 232-11/11  Београд, 31.мај.2011.
ГРАДОНАЧЕЛНИК БЕОГРАДА
НР/Драгану Ђиласу
       
Предмет: Захтеви Удружења СИТАБ-а у складу са Законом о изменама и допунама Закона о превозу у друмском саобраћају

         У име такси-предузетника Београда, чланова струковног удружења СИТАБ и из свих законских разлога  захтевамо следеће доследну примену  Законом о изменама и допунама Закона о превозу у друмском саобраћају који је ступио на снагу  још 17.маја ове године:

            1.Формирање и увођење

Opširnije...

ГРАДОНАЧЕЛНИК БЕОГРАДА,поновљено

ГРАДОНАЧЕЛНИК БЕОГРАДА
Драгану Ђиласу
ДИРЕКЦИЈИ ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ
Александру Ђукићу
ГРАДСКОМ ВЕЋУ

        Предмет: Захтев за преиспитивање  РЕШЕЊА Број:020-1264/11-Г од 24. марта 2011.год о Образовању Радне групе за праћење и унапређење стања у области ауто-такси делатности у граду Београду

Поштовани Градоначелниче,

          У многобројним  дописима Струковно удружење такси-предузетника СИТАБ  је  образложило свој захтев за формирање нове радне групе за праћење и унапређење стања у

Opširnije...