SITAB

Strukovno
udruženje
taksi
preduzetnika

Registrujte se

Министарству за рад и социјална питања

Струковно удружење такси-предузетника                                                         Ул. Мурска 14                                                                                                                                                                         Београда-СИТАБ                                                                                      Београд
           Управни одбор                                                                                                                            Тел 063/853-54-64
                Бр.124-20/21.09.2010.                                                                                                                                www.sitab.rs                                              
              е-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.


Министарству за рад и социјална питања
Правној служби – НР/ Биљани Андрић
Државном секретару Снежани Лакићевић-Стојачић
Министру Расиму Љајићу


Предмет:  брисање  Гранског синдиката такси возача и ауто-превозника
                                       „Независност“ из регистра


У вези нашег захтева за брисање Гранског синдиката такси возача и ауто-превозника „Независност“ из регистра који се води код овог министарства, који је предат наслову 24.06.2010.,подсећамо Вас да је по закону у управном поступку законски рок од 30 дана који се односе одговор одавно истекао

Такође, подсећамо Вас да смо доставили СИТАБ-ову допуну  захтева Бр.124-18/23.08.2010., у коме смо у  прилогу доставили извод из Регистра предузетника Агенције за привредне регистре, којим се потврђује да је председник тог синдиката регистрован као предузетник, односно послодавац, а не запослени. Подносилац захтева тражи да се предмет одмах активира спровођењем предложених провера у АПР и да се донесе решење којим ће се Грански синдикат такси возача и ауто-превозника брисати из Регистра које се води код овог министарства

Наведени подаци од стране Независности да има 1.500 чланова такси возача како је наведено у пријави, или 3.870 такси возача  у читавој Србији како је наведено од стране  Бранка Виторовића
( иначе је и он такси-предузетник заведен и АПР-у), представника Независности у подгрупи за израду Нацрта закона о превозу путника у друмском саобраћају и подзаконских аката при Министарству Инфраструктуре,  једноставно нису у складу са чињеницом да у Београду има 48 возача и 7494 такси-предузетника(Прилог 1), док у Србији има 16.751 такси предузетника, (Прилог 2) док податак о такси-возачима не постоји или није доступан.

Прилози:

1. Број самосталних ауто – такси предузетника у Београду је 7494, а 49 лица обављају такси превоз у статусу запосленог код правног лица (извор: допис Секретаријата за саобраћај-Сектора за такси превоз бр. IV-08 бр. 344-401/10 од 02.07.2010.,)
2.  Број активних предузетника који обављају такси превоз (шифра; 60220) у Републици Србији је 16751, а на територији града Београд је 7171 (извор: Агенција за привредне регистре Републике Србије бр. БП – 74381/2010 од 21.06.2010,)

Подсећамо Вас да смо при покушају регистровања Синдиката такси-предузетника Београда добили Ваш одговор Број 110-00-1142  од 22.09.2009. год. по коме су  јасним ставом Министарства објашњени сви законски разлози по коме је наш захтев одбијен (чл. 5 и 6 Закона о раду), а то је да такси-предузетници не могу да се синдикално организују као цит:„лица која самостално обављају делатност, а не запослени у смислу Закона о раду“.

Прилог 3.

Обзиром да је од подношења нашег захтева прошло 90 дана, захтевамо да се наш Захтев решава по хитном поступку, како би се представљање у име  такси-предузетника од стране  Синдиката такси-возача Независност спречило, јер поред нелегитимног синдикалног представљања  не постоји основа законски основ ни за њихово постојање (чл. 5 и 6 Закона о раду),  као и по  јасном ставу Министарства у сличним случајевима (нпр: решење бр. 110-00-1142/2009-02 од 22.09.2009.год).

    Имајући у виду проток времена и очигледну неодлучност и неоправдан опрез Министарства (ради се о другом по величини синдикату и сталном члану Социјалног савета), ради поштовања законитости у раду код спровођења решења из Закона о раду, поново Вас позивамо на хитност и објективност код доношења решења.

 

Струковно удружење такси-предузетника Београда  СИТАБ,
    Председник Управног одбора
            Владо Булатовић

_________________________