SITAB

Strukovno
udruženje
taksi
preduzetnika

Registrujte se

Мин.Инфраструктуре-примедбе за измене закона по хитном поступку 19 јул10

Удружење такси-предузетника                                                                           Ул. Мурска 14                                                                                                                                                                         Београда-СИТАБ                                                                                                       Београд
      Управни одбор                                                                                              Тел 063/853-54-64
                                                                                                                                                  www.sitab.rs
              е-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
     
Министарству инфраструктуре
 Помоћнику Министра Драгану Јовановићу

    СТАВОВИ И ПРИМЕДБЕ НА НАЦРТ ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О  ПРЕВОЗУ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ -ПРИМЕДБЕ И ПРЕДЛОЗИ СИТАБ-а


                            Поштовани Г-дине Јовановићу,, 

               Ставови и примедбе чланова струковног Удружења такси-предузетника СИТАБ предложени са циљем налажења што бржег и квалитетнијег решења хаоса који представљају наше радно окружење.У складу са Споразумом од 17.12.2009.год потписаног између Владе републике Србије и представника СИТАБ-а као једног од преговарача испред такси-предузетника, поводом НАЦРТА ЗАКОН О ПРЕВОЗУ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ указујемо на следеће:

 

ОПШТЕ ПРИМЕДБЕ

Потребно је овај закон усагласити са Законом о комуналним делатностима, чије доношење је у току

ПОЈЕДИНАЧНЕ ПРИМЕДБЕ

1. Чл. 26. ст.4. треба да гласи:
„Јединица локалне самоуправе својом одлуком утврђује најнижу цену (прописану) по којој се на њеној територији такси превоз може обављати“
                                                           ИЛИ
Јединица локалне самоуправе (општина, односно град) својом одлуком утврђује  најнижу цену у оквиру такси тарифе по којој се ауто-такси превоз може обављати на њеној територији.

(Образложење: појмови су идентични законским решењима из чл. 237 и 264  ЗООБС, као и  спречавање дампинг цена и поремећаја на тржишту услуга)

     а) Није дозвољено обављати  вожње са попустом на најнижу цену, као ни нуђење попуста на најнижу цену јавним оглашавањем или оглашавањем на други начин (ваучерима, оглашавање путем интернета, оглашавање путем поште, дистрибуцијом визит-карти, истицањем обавештења на јавним местима и сл.)   Такву појаву треба законски санкционисати.
 (Образложење: Потребно је спречити дампинг цене такси превоза било каквим моделима попуста)

ПРЕДЛОЗИ

1. Чл. 35. ст 1.  треба да гласи:
„ Вршиоци ауто-такси превоза су предузетници регистровани за делатност ауто-такси превоза путника “
 (Образложење: усклађивање са новим Законом о комуналним делатностима,и спречавање уништавања такси предузетништва у Србији, регистрованих такси-предузетника има 16.751,  Прилог 1, Потврда из АПР-а).

Чл. 7. ст.3  треба да гласи:
„вршилац ауто-такси превоза може да буде лице из ст 1 овог члана ако је власник регистрованог возила или регистрованог возила узетог на лизинг

Чл. 7.ст.5 треба да гласи:
„превозник може да обавља превоз путника, односно ствари у возилима узетим у закуп, ако предходно испуни услове наведене у ставовима 1,2 и 4 овог члана“

Појашњење:Поједини диспечери су у издавању возила нашли начин лаке зараде, док су та возила често технички неисправна и небезбедна а у случају незгоде поставља се питање одговорности према путницима и законске одговорности возача или власника возила. Већина такси-предузетника је купила возила са еуро 3 мотором, кредитно се задужила, а отварање могућности закупа возила као извор зараде појединцима, уназађује напоре такси-предузетника који су у складу са Одлуком о ауто такси превозу купили аутомобиле са еуро 3 мотором.


2. У чл. 33 после ст.3 додаје се нови који гласи:

„Kровну ознаку 'ТАXI' издаје надлежни орган општине, односно града“
Кровна такси ознака јесте  службена исправа и мора бити једнообразног изгледа за територију општине или града на чијој територији предузетници  имају седиште.

Кровна такси ознака обавезно садржи следеће елементе:
1. Натпис «ТАXI»,
2. Име и грб општине или града на чијој територији предузетник које обавља ауто-такси делатност има седиште
3. Јединствени број кровне такси ознаке који додељује надлежни орган општине или града,
4. Суви жиг и заштитну холограмску налепницу органа општине односно града који је издао ознаку.
Целокупан садржај кровне такси ознаке мора бити видљив за време обављања ауто-такси делатности и на њој се ништа не сме преправљати, брисати, додавати или чинити нечитким односно неуочљивим.
(образложење: надлежност локалне сaмоуправе, јединствена кровна ознака која садржи број такси дозволе и ознаку града-општине, издата од града има статус службене исправе чиме се нелегитимно истицање може кривично санкционисати, јединствена евиденција, лакша контрола,спречавање такси асоцијација да издају кровне ознаке нелегалним таксистима итд)

3. После чл. 36 додаје се нови 36-а, који гласи:
„ Ауто-такси делатност обавља се за територију општине односно града за коју је
регистрована“
              

 Чл.36-б
На другој општини је није дозвољено истицање такси кровне ознаке сем у случајевима кaда је започет превоз путника на  територији општине за коју је такси дозвола издата.

(образложење: надлежност локалне самоуправе и спречавање незаконитог обављања такси превоза из  околних општина)

4.  Локална самоуправа је дужна да утврди  број потребних такси- предузетника, у складу са потребама  општине односно града
      ИЛИ
Општина, односно град у оквиру годишњег и вишегодишњег планирања потреба за такси превозом утврђује потребан број такси-предузетника.

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

-Предвидети новчане казне за поступање противно изнетим допунама и изменама Закона о превозу у друмском саобраћају
 
Потребно је уважити наше предлоге које представљају ставове такси-предузетника, и што пре приступити усвајању датих предлога како би се створило здраво окружење и законски оквир за обављање такси делатности.

 Очекујемо Ваш одговор.

С поштовањем,

Удружење такси-предузетника Београда  СИТАБ,
    Председник Управног одбора
            Владо Булатовић

_________________________
    Ул. Мурска 14
Тел 063/853-54-64
е-mail : Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
www.sitab.rs