SITAB

Strukovno
udruženje
taksi
preduzetnika

Registrujte se

Rešenje o radnoj grupi

Broj: 020-4223/12-G


Gradonačelnik grada Beograda, dana 27. septembra 2012. godine, na osnovu člana 24. tačka 6. Zakona o glavnom gradu („Službeni glasnik PC", broj 129/07) i člana 52. tačka 6. Statuta grada Beograda („Službeni list grada Beograda", br. 39/08 i 6/10), doneo je

REŠENjE

I - Obrazuje se Radna grupa za praćenje i unapređenje stanja u oblasti auto-taksi delatnosti u gradu Beogradu, u sastavu:

predsednik:
Bojan Bovan, dipl. pravnik, sekretar Sekretarijata za saobraćaj,
članovi:
1.    Danilo Bašić, pomoćnik gradonačelnika,
2.    Zoran Šarac, direktor Direkcije za javni prevoz,
-    zamenik Mark Čuturilo, načelnik Sektora za auto-taksi prevoz,
3.    Aleksandar Đukić, pomoćnik direktora Direkcije za javni prevoz,
-    zamenik Irena Bogdan, samostalni stručni saradnik u Sektoru za auto-taksi prevoz,
4.    Milan Brkljač, sekretar Sekretarijata za upravu,
-    zamenik Ljiljana Karadinović-Janjić, načelnik Odeljenja za vođenje drugostepenog postupka u Sekretarijatu za upravu,
5.    Dušan Gajić, načelnik Odeljenja za informisanje Sekretarijata za
saobraćaj,
-    zamenik   Aleksandar   Mihailović,   načelnik   Odeljenja   za dinamički režim saobraćaja Sekretarijata za saobraćaj,
6.    mr Miodrag Stojanović, sekretar Sekretarijata za inspekcijske
poslove,
-    zamenik Dragan Ristanović, pomoćnik sekretara Sekretarijata za inspekcijske poslove,
7.    Aleksandar Kostić, Komunalna policija,
-    zamenik Vukosav Delić;
ovlašćeni predstavnici taksi vozača:

8.    Teodor Gaćeša,
-    zamenik Aleksandar Bjalić,
9.    Miodrag Mip>ković,
-    zamenik Ljubiša Vujačić,
10.    Dragoslav Teodorović,
-    zamenik Milivoje Armuš,
11.    Miodrag Radović,
-    zamenik Aleksandar Bogdanov,
12.    Brziko Vitorović,
-    zamemik Mihailo Čubranović,
13.    Milan Vasilzević,
-    zamenik Vladimir Ilić.

II - Zadatak Radne grupe je da;
-    analizira i prati stanje u oblasti auto-taksi prevoza na teritoriji grada Beograda;
-    pokreće inicijative i daje smernice za bolju organizaciju i unapređenje taksi prevoza;
-    pokreće inicijative za donošenje i izmenu pozitivnih zakonskih propisa kojima se regulišu organizacija i obavljanje auto-taksi delatnosti;
-    po potrebi vrši uvid i analizu spisa predmeta koji se vode u Sekretarijatu za saobraćaj - Direkciji za javni prevoz i Sekretarijatu za upravu iz oblasti auto-taksi prevoza;
-    o svom radu sačini izveštaje i iste periodično dostavlja Gradskom veću grada Beograda i gradonačelniku grada Beograda.

!il - Radna grupa donosi Poslovnik o radu.

IV - Organizaciono-administrativne poslove za Radnu grupu obavljaće Sekretarijat za saobraćaj - Direkcija za javni prevoz.
V - Donošenjem  ovog rešenja stavljaju se van snage rešenja
gradonačelnika grada Beograda, broj: 020-3063/08-G od 24. oktobra 2068. godine, broj: 020-292/09-G od 13. februara 2609. godine i broj: 020-1264/11-G od 24.03.2011. godine.

gallery1 gallery1 gallery1