SITAB

Strukovno
udruženje
taksi
preduzetnika

Registrujte se

РЕШЕЊЕ О ЕКОНОМСКИ НАЈНИЖОЈ ЦЕНИ ПO KOJOJ СЕ АУТО-ТАКСИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА МОРА ОБАВЉАТИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА

СИТАБ је својим залагањем укинуо дампинг цена такси превоза.Захваљујемо се свим такси-предузетницима који су својим личним залагањем помогли да се укине дампин цена такси услуга.

Број: 38-2177/11-Г

         Градоначелнику града Београда, дана 31. Маја 1011. године, на основу члана 36 Закона о превозу у друмском саобраћају „Службени гласник РС“, број 31/11 и члана 52. тачка 6. Статута града Београда („Службени лист града Београда“, бр. 39/08, 6/10) донео је 

                                                                          РЕШЕЊЕ

О ЕКОНОМСКИ НАЈНИЖОЈ ЦЕНИ ПO KOJOJ СЕ АУТО-ТАКСИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА МОРА ОБАВЉАТИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА 


I - Овим решењем утврђују се  цене ауто-такси превоза путника на територији града Београда и то:
                                                                                                                                                                  
                                                                                    (у динарима)
 
  Редни бр.   Назив Тарифа 1 Тарифа 2 Тарифа 3
       1. Старт 140,00 140,00 140,00
       2.  Вожња по километру   55,00   70,00 110,00
       3. Чекање по часу  750,00 750,00 750,00

У цене ауто-такси превоза урачунат је и превоз личног пртљага путника.


а) тарифа 2. примењује се у времену од 22,00 до 06,00 часова и у дане државних празника и недељом.

 б) тарифа 3 примењује се ван обележених тачака Градског подручја и то:

 1. На Зрењанинском путу (М. 24.1.) раскрсница са путем Борча-Греда:
 
 - на путу за Овчу (Л. 1312) код гостионице ,,Путник“;

 - на путу за Црвенку (Л. 1310) код моста преко канала;

 2.  На Панчевачком путу (М. 1.9) код рафинерије нафте Београд;

 3.  На Сланачком путу (Л.130) код гробља Лешће;
 
 4.  На путу за Смедерево (Р.100) код раскрснице са путем за Институт Винча, укључујући и насеље Калуђерица;


5. На ауто-путу за Ниш (М.1.) код петље ,,Ласта“;

             6. На путу за Авалу (Р. 200) код спомен гробља у Јајинцима;

             7. На путу Раковица - Бели поток (кружни пут Р.251) код раскрснице за Ресник, укључујући и насеље Ресник;
           
            8. На Ибарској магистрали (М. 22.) градско гробље Орловача;

            9. На путу Железник- Сремчица (П. 204) код аутобуске станице;

            - на путу Сремчица - Велика Моштаница (Л. 1505) на раскрсници код бензинске пумпе у Сремчици;

           10. На новом путу за Обреновац (М. 19) код раскрснице са кружним путем (Р. 205) у Макишу;

           - на старом путу за Обреновац (Л. 1502) на раскрсници са кружним путем (Р. 205) у Макишу;

           11. На путу за Сурчин (Р.153) у насељу Сурчин;

           12. На ауто- путу (М.1) до раскрснице за аеродром ,,Београд“ (пут Л. 1210), укључујући и аеродром ,,Београд“;

           13. На новом Новосадском путу (Булевар Лењина -Михајила Пупина) до раскрснице са путем за Земун Поље (Л.1207) укључујући и насеље Земун Поље;

           14. На путу за Батајницу (стари пут за Нови Сад М. 22.1.) у насељу Батајница на раскрсници са путем за Нове Бановце (Л. 1203).

           Преломне тачке за седам општина ширег градског подручја су границе тих општина:

           СО БАРАЈЕВО

           1. На путу 1602 према општини Вождовац, после Глумчевог брда.

           2. На путу Р. 107 у Липовачкој шуми раскрсница са путем М.22.

          3. на путу М.22 према Београду иза раскрснице са путем П.107 према општини Лазаревац иза раскрснице са путем 1601 (Бождаревац-Шиљаковац);

          4. Према општини Лазаревац у Арнајеву;

          5. На путу Р. 107 према Сопоту иза раскрснице са путем 1609 (пут за Рожанце);

         6. Према Обреновцу на путу Р. 201-а у Вранићу.

        СО ГРОЦКА
       

       1. На путу Р. 100 према Београду од раскрснице са путем 1706 (за Заклопачу);

       2. На путу Р. 100 према Смедереву, после раскрснице са путем 1707 (Пударци);

       3. На путу Р. 204 код насеља Заклопача;

       4. На путу Р. 100-а у насељу Умчари.

       СО ЛАЗАРЕВАЦ


       1. На путу М. 22 према Београду до Степојевца.

       2. На путу М. 22 према Лајковцу до Петке.

       3. На путу М.4 до Крушевице.

       4. На путу Р. 201 до Крушевице.

       5. На путу Р. 201. б до насеља Миросаљци.

       6. На локалним путевима до насеља Соколово и Ароавац.

       СО МЛАДЕНОВАЦ


       1. Према општини Барајево- на путу Р. 107, иза раскрснице са путевима Влашка и Амерић.

       2. На путу Влашка - Сенаја,

       3. На путу Кораћица - Космај на раскрсници са путем из Амерића (1906).

       4. Према општини Аранђеловац на путу Р. 200 иза раскрснице са путем за Марковац.

       5. Према општини Смедеревска паланка на путу Р. 107 после раскрснице са путем за Јагњило.

       6. На путу Р. 107-а после насеља Велика Крсна.

       7. На путу 1914 после насеља Шепшин односно насеља Дубона на путу 1919.


 СО ОБРЕНОВАЦ


1. На путу М. 19 према Београду до Дубоког.

2. На путу М. 19 према Шапцу до рсакрснице са путем 2032

3. На путу Р. 101 -а, после раскрснице са путем за Бровић, 2017

4. На путу Р. 201 у Конатицама.

5. На путу Р. 201-а после раскрснице са путем 2004 (Беверички крај).

6. На путу На путу Р. 101-б до Вукићевице.


СО СОПОТ

1. На путу Р. 200 према Београду и Раљи иза ливнице.

2. На путу Р. 200 према Младеновцу -уз раскрснице са Ђуринцима.

3. На путу М.1.10 према Београду- Мали Пожаревац.

4.  Према општини Барајево на путу Р. 107 иза насеља Слатина на путу Р. 201-б, према општини Лазаревац -иза насеља Сибница.

5. Према општини Аранђеловац на путу Р. 200-а иза насеља Рогача према општини Младеновац, на путу Р. 200-а иза раскрснице са путем Космај-Кораћица.


СО Сурчин


1. На путу Р. 153 А према општини Нови Београд иза раскрснице са путем Р. 266.

2. На путу  Р. 266 према Аеродрому иза раскрснице са аутопутем А1.

3. На путу Р. 267 према општини Земун иза раскрснице са аутопутем А1.

4. На путу Р. 153 А према општини Пећинци иза раскрснице са путем Ашања –Деч-Шимановци.

5. На путу Р. 267 према општини Обреновац у Прогару.


Ауто-такси превозници обавезни су да у таксиметару  избаждаре цене утврђене овим решењем.


II - Цена ауто-такси превоза путника на релацији аеродром „НИКОЛА ТЕСЛА“  Београд – подручје града Београда, по којој се превоз мора обављати


Овим решењем одређују се цене ауто - такси превоза путника са локације Аеродрома „Никола Тесла“ Београд - подручје града Београда и на основу потврде издате од стране овлашћеног органа Градске управе, примењује се:
      (1) Цена од 1.500,00 динара примењује се на подручју градских општина: НОВИ БЕОГРАД, СУРЧИН (насеља Добановци и Сурчин), ЗЕМУН, ЧУКАРИЦА, ПАЛИЛУЛА, САВСКИ ВЕНАЦ, СТАРИ ГРАД, ВРАЧАР, ВОЖДОВАЦ, ЗВЕЗДАРА (Београд, насеље Миријево).
      (2) Цена од 2.000,00 динара примењује се на подручју градских општина СУРЧИН (насеља Бечмен и  Јаково), ЗЕМУН ((насеља Батајница и Угриновци), ЧУКАРИЦА (насеља Жарково и Железник), ПАЛИЛУЛА (насеља Вишњица и Крњача), ВОЖДОВАЦ (насеља Јајинци и Кумодраж), ЗВЕЗДАРА ( насеља Мали Мокри Луг и Велики Мокри Луг) и РАКОВИЦА.
      (3) Цена од 3.000,00 динара примењује се на подручју градских општина: СУРЧИН (насеља Бољевци, Петровчић, Прогар), ЧУКАРИЦА (насеља Остружница, Пећани, Руцка, Рушањ, Сремчица, Умка), ГРОЦКА (насеља Болеч, Калуђерица, Лештане, Винча), ПАЛИЛУЛА (насеља Борча, Сланци, Велико Село, Ковилово, Овча, Падинска Скела), РАКОВИЦА (насеље Ресник) и ВОЖДОВАЦ (насеља Бели Поток, Раковица Село, Пиносава).
      (4) Цена од 4.500,00 динара примењује се на подручју градских општина: БАРАЈЕВО (насеља Баћевац, Барајево, Гунцати, Мељак), ЧУКАРИЦА (насеље Велика Моштаница), ГРОЦКА (насеље Гроцка, Ритопек, Врчин, Заклопача), ОБРЕНОВАЦ (насеља Барич, Бело Поље, Мала Моштаница, Мислођин, Обреновац, Рвати, Уровци, Забрежје) и ВОЖДОВАЦ (насеља Рипањ и Зуце)  
      (5) Цена од 7.000,00 динара примењује се на подручју градских општина: ЛАЗАРЕВАЦ (насеља Врбовно, Лесковац, Соколово, Степојевац, Араповац, Барошевац, Барзиловица, Бистрица, Брајковац, Буровац, Цветовац, Чибутковица, Дрен (Лазаревац), Дудовица, Јунковац, Крушевица, Лазаревац, Лукавица, Мали Црљени, Медошевац, Миросаљци, Петка, Пркосава, Рудовци, Стрмово, Стубица, Шопић, Шушњар, Трбушница, Велики Црљени, Вреоци, Зеоке, Жупањац), МЛАДЕНОВАЦ (насеља Сенаја, Шепшин, Амерић, Белуће, Бељевац, Црквине, Дубона, Границе, Јагњило, Кораћица, Ковачевац, Мала Врбица, Марковац, Међулужје, Младеновац (село), Младеновац (Варош), Пружатовац, Рабровац, Рајковац, Велика Иванча, Велика Крсна, Влашка), ОБРЕНОВАЦ (насеља Баљевац, Бргулице, Бровић, Дражевац, Дрен (Обреновац), Грабовац, Јасенак, Конатице, Кртинска, Пироман, Пољане, Ратари, Скела, Стублине, Велико Поље, Звечка, Љубинић, Орашац, Трстеница, Ушће, Вукићевица), ПАЛИЛУЛА (Дунавац), СОПОТ (насеља Бабе, Губеревац, Мала Иванча, Мали Пожаревац, Парцани, Поповић, Раља, Слатина, Стојник, Ђуринци, Дрлупа, Дучина, Неменикуће, Рогача, Ропочево, Сопот, Сибница), БАРАЈЕВО (насеља Арнајево, Бељина, Бождаревац, Лисовић, Манић, Рожанци, Шиљаковац, Велики Борак, Вранић) и ГРОЦКА (насеља Бегаљица, Брестовик, Дражањ, Камендол, Пударци, Умчари, Живковац).


            У цену ауто-такси превоза урачунат је и превоз личног пртљага путника у границама величине и носивости простора за пртљаг.

             III - О реализацији овог решења стараће се Дирекција за јавни превоз у саставу Секретаријата за саобраћај.

               IV - Ово Решење објавити у „Службеном листу града Београда“, а примењиваће се почев од 1. Јуна 2011. године.
 
             V – почетком примене овог Решења престају да важе решења  градоначелника града Београда број: 38-287/09-Г од  13.02.2009. гододине и  бр.38-1810/10-Г од 04.06. 2010. године о максимирању цена ауто-такси превоза путника на територији града Београда  и решење бр.38-3740/10-Г од 29.10.2010. године о одређивању цене ауто-такси превоза путника на релацији Аеродром „Никола Тесла“ Београд-подручје града Београдa

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БЕОГРАДА
Број: 38-2177/11-Г-31. мај 2011. Године

 
                              ГРАДОНАЧЕЛНИК
                              Драган Ђилас, с.р.