SITAB

Strukovno
udruženje
taksi
preduzetnika

Registrujte se

Предмет : Захтеви за унапређење такси превозa

Бр.144-07/14 Београд, 8.12.2014.год.

Градоначелнику града Београда

Синиши Малом

Предмет : Захтеви за унапређење такси превозa

Поштовани,

СИТАБ је струковно удружење такси-предузетника Београда који у Београду окупља 1.400 такси-предузетникаод 7.000 колико их има у Београду, а део је групе Струковних удружења такси –предузетника СРБИЈЕ, као што су СИТАНС- Нови Сад, СИТАК Крагујевац и.т.д.

Обзиром да смо у ситуацији да све теже редовно исплаћујемо доприносе и плаћамо порез, као и да прехрањујемо наше породице поштеним радом, потребно је створити услове који ће омогућити да савесни такси-предузетници испуне своје обавезе.Подржавамо захтеве Владе да треба да се уведе пореска дисциплина, али сматрамо и да треба сачувати такси-предузетнике који редовно измирују порез и доприносе, као и оне који су прихватили репрограм.

Захтеви су следећи:

1. Рефакција акциза за 300 литара горива на месечном нивоу под истим условима као за пољопривреднике, без плаћања акциза, јер тренутни трошкови горива не остављају простор за зараду,а платежна моћ наших корисника не даје простор за подизање цене такси превоза

2. Признавање возила као основно средство рада, чиме се подиже квалитет возила

3. Лиценцирање такси-предузетника, један такси-предузетник =једна лиценца=једно возило. Лиценце треба да издаје Република, Министарство Саобраћаја, уз давање могућности такси-предузетника предаје права лиценце у случају промене делатности или одласка у пензију, чиме се уводи одговорност и стимулише такси-предузетништво

4. Спречавање незаконитог такси-превоза „дивљака“, који спада у домен сиве економије

5. Оптимализација броја такси-предузетника сходно потребама града или општине , јер са оволиким бројем такси-предузетника и „дивљака“ једноставно нема места ни за пуко преживљавања, а камоли за зараду.

6. У Београду постоје такси асоцијације које несметано дају попуст, или врше дампинг цене услуга такси превоза. Свакодневно се направи 2-3.000 вожњи са попустом. Ниједна пријава се не испише од стране инспекције ни против таксиста ни против те асоцијације. Ко кога ту штити, како је то могуће?

Образложење:Захтеви који су пред Вама, представљају минимум неопходних мера које би створиле услове редовног измирења свих обавеза, стимулисање такси-предузетништва као и увођење законитости и реда у такси делатност.

Садашња ситуација, када цена такси превоза није усаглашена са трошковима обављања такси превоза, када гориво представља 50% трошкова превоза, смањен обим посла због економске кризе, превеликог броја регуларних таксиста као и великог броја „дивљих таксиста“ који несметано раде док инспекцијски органи локалне самоуправе лоше обављају свој посао (Пример; у Београду, мање од једне пријаве дневно на 2-3.000 нерегуларних таксиста који свакодневно раде на улицама Београда), као и дампинг цена услуга кроз давање незаконитог попуста води у пропаст такси-предузетништво.

Уколико се тако настави,и такси предузетници који некако успевају да редовно измирује порез, више реално то неће бити у могућности, и сав такси превоз у Србији отићи ће у сиву економију.

Сматрамо да наши оправдани захтеви која у најкраћем сагледава чињенично стање и даје праву слику стања у такси –предузетништва, мора наићи на ваше прихватање како би се сачувала превозничка грана од које 17.520 такси-предузетника Србије покушава да издржава своје породице.

Очекујемо Ваш писани одговор, и стојимо Вам на располагању.

С поштовањем,

За СИТАБ,