SITAB

Strukovno
udruženje
taksi
preduzetnika

Registrujte se

Секретару Горјани Обреновић, low cost такси

Удружење такси -предузетника                                                                       Ул.Мурска14                                                                                                          Београда-СИТАБ                                                                                                          Београд
           Управни одбор                                                                                         Тел 063/853-54-64
                                                                                                                                  www.sitab.rs  е-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријату за инспекцијске послове    -    Сектору за саoбраћајни инспекцијски надзор
Секретару Горјани Обреновић


 
Поводом почетка рада првог Low cost taxi у Београду, СИТАБ је усвојио следеће ставове:

1. Low cost taxi је започео са радом супротно Закону о превозу у друмском саобраћају, конкретно чл. 3 (јер није утврђено који су услови за обављање  делатности), чл. 7 (општина одређује услове за рад), чл. 31 (ванлинијски превоз обавља се на основу писменог уговора који се закључује пре постављања возила за укрцавање у полазишту, обавеза дефинисања полазишта и сл.)
2. Low cost taxi регистрован је у делатности Производња, промет и услуге (податак фирме), али је на сајту НБС (Јединствени регистар рачуна) означен као: „Остала трговина на велико“ 5170
3. Сви даваоци услуга у сфери јавног превоза регистровани су у делатности саобраћаја, што је и гаранција познавања свих услова и специфичности рада и пружања квалитетних и безбедних услуга
4. У недостатку законских оквира за рад, појава и деловање Low cost taxiја објашњава се и као „rent a car са возачем“, али ова фирма није регистрована у делатности која представља услов и оквир за рад rent a car – Послови са некретнинама, изнајмљивање 7110 (случај са правим предузећима који делују у овој области
5. Low cost taxi нема обавезу стандарда у техничким и естетским карактеристикама возила, те се и саобраћајно небезбедна возила могу наћи у возном парку
6. Low cost taxi не подлеже локалној регулативи (Одлука о такси превозу, Одлука о изгледу и издавању такси исправа и ознака, услови за технички изглед возила - локални услови утврђени одговарајућим одлукама надлежног градског органа)
7. Low cost taxi не подлеже ни максимирању броја возила у такси службама у јавном градском превозу у локалу, што ће додатно проузроковати хаос у овом осетљивом сектору
8. Увођење  Low cost taxiја не представља здраву конкуренцију класичном такси превозу, јер није законски детерминисан у области саобраћаја у којој настоји да се налази, већ у делатности трговине, у којој и нема законских ограничења
9. Тврдње да се наводно поштују обавезе потписивања уговора приликом уласка странке у возило, те да то представља разликовање од такси превоза, не стоји, јер и када путник уђе у такси возило и возач укључи таксиметар, настаје уговор о превозу лица из чл. 681 Закона о облигацијама
10. Тврдње власника овог превоза да грађани и не могу зауставити њихова возила на улици, јер нису раније резервисали вожњу (уговор) делује крајње наивно, јер у већим системима и нема начина да се то контролише


Због свега наведеног, подносимо:

ЗАХТЕВ


Да, у складу са својим  законским овлашћењима и обавезама и  ради заштите законитости, Секретаријат за инспекцијске послове града Београда, донесе решење о забрани обављања low cost taxi, јер нису испуњени услови из Одлуке о ауто-такси превозу.


О исходу ангажовања службе инспекцијског надзора по нашем Захтеву, молимо да нас писано обавестите.

Очекујемо Ваше одговор и по овом Захтеву, како и на сва наша досадашња обраћања Вама и вашој служби.

 


Удружење такси-предузетника Београда  СИТАБ,
    Председник Управног одбора
            Владо Булатовић

_________________________
    Ул. Мурска 14
Тел 063/853-54-64
е-mail : Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
www.sitab.rs