SITAB

Strukovno
udruženje
taksi
preduzetnika

Registrujte se

Предмет: СПОРАЗУМ ВЛАДЕ И ПРЕДСТАВНИКА ТАКСИ ПРЕДУЗЕТНИКА

Удружење такси-предузетника                                                                                     Ул. Мурска 14                                                                                                                                                                         Београда-СИТАБ                                                                                      Београд
           Управни одбор                                                                                                                            Тел 063/853-54-64
                                                                                                                                                                                    www.sitab.rs
              е-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Председник Владе Др. Мирку Цветковићу,

МИНИСТАРСВО ФИНАНСИЈА
Министру Др. Дијана Драгутиновић,

МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ И УСЛУГА
Министру Др. Слободану Милосављевићу

МИНИСТАРСВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ
Министру др. Петру Шкундрићу

МИНИСТАРСТВО ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ
Министру Дипл. инж.  грађ. Милутину Мркоњићу

ПОРЕСКА УПРАВА
Директору Драгутину Радосављевићу

ПРИВРЕДНА КОМОРА СРБИЈЕ
Председнику Милошу Бугарину


Предмет: СПОРАЗУМ ВЛАДЕ И ПРЕДСТАВНИКА ТАКСИ ПРЕДУЗЕТНИКА
                   од 17.12.2009. – захтеви за хитно решавање


Као члан преговарачког тима и представник такси-предузетника, у име Удружења такси
предузетника СИТАБ, а у складу са Споразумом од 17.12.2009. којим је решавано по захтевима
такси-предузетника (Министарство трговине и услуга бр. 401-00-398/2009 од 17.12.2009. и
Министарство за инфраструктуру бр. 06-00-544/2009-041 од 17.12.2009.), обраћам се надлежним
министарствима у циљу предузимања хитних и одлучних мера на обезбеђењу функционисања такси
превоза и отклањању проблема који су узроковали најмасовније штрајкове такси предузетника у
децембру 2009.

 

 НОРМАТИВНИ ОКВИР: Стратегија развоја железничког, друмског, водног, ваздушног и интермодалног
транспорта у Републици Србији од 2008 до 2015, која је усвојена од стране Владе Србије, као и захтеви
ЕУ и ММФ, несумњиво и више него икада стављају саобраћај у строго контролисане оквире и токове, што
Подразумева јасне и брзе интервенције у регулисању такси превоза,  као контролисаног и стимулисаног дела
јавног превоза.

 Актуелни Закон о превозу у друмском саобраћају и Одлука о ауто-такси превозу у Београду дају почетне и, за
сада, довољне оквире за дефинисање такси превоза у делатности саобраћаја. Међутим, одлуке Уставног суда,
различите одлуке и мере локалних органа управе, инспекцијских служби и све различитија пракса указали су
да је неопходно прецизирати и унапредити законску материју и јасно утврдити шта се сматра такси превозом,
уредити саобраћајни и формално-правни простор у којем овај вид превоза може и сме да делује, статус
носилаца такси превоза, обавезе према корисницима, као и бројна друга питања.

Императив за брзо покретање ових проблема је све чешћа појава превозника без дозволе и квази такси
превоза (најновија појава low  cost taxi у Београду), што не доприноси уређењу саобраћаја и учесника.

СИТАБ своје досадашње учешће у расправи о новом Закону и сређивању стања у Београду жели да појача
директним позивањима на доследност и динамичност у раду институција и органа управе који су на себе
преузели део обавеза. Ово удружење предузетника указује на спорост и неодлучност, чак спремност на
непотребне компромисе са саобраћајним лобијима око дефинисања основних законских оквира за
обезбеђење функционисања такси превоза, посебно везаних за природу делатности, успостављање тржишних
и саобраћајно и облигационо уређених односа и обавеза превозника, статуса лица која обављају такси превоз.
Стога СИТАБ захтева:

1. Да Министарство трговина и услуга изради Препоруку о прописаним ценама такси услуга и достави га локалним самоуправама , сходно Закону о ценама (одмах)
2. Да Министарство за инфраструктуру, Министарство за трговину и услуге и Министарство финансија израде заједнички став на промени пореских решења везаних за укидање таксе за луксуз и течни нафтни гас за такси возила због економске кризе (одмах)
3. Да Министарство финансија донесе уредбу којом ће регулисати ценовне стимулације за еколошка горива за такси возаче, сходно предлозима Министарства енергетике и рударства (одмах)


Очекујемо хитност у решавању по овим захтевима.

 

 


Удружење такси-предузетника Београда  СИТАБ,
    Председник Управног одбора
            Владо Булатовић

_________________________
    Ул. Мурска 14
Тел 063/853-54-64
е-mail : Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
www.sitab.rs