SITAB

Strukovno
udruženje
taksi
preduzetnika

Registrujte se

Градоначелнику града Београда Предмет: Захтев за решавање такси превоза

 

Удружење такси-предузетника                                                              Мурска 14                                                                                                                                                                         Београда-СИТАБ                                                                Београд
           Управни одбор                                                                                                        Тел 063/853-54-64
                                                                                                                                                             www.sitab.rs
              е-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Градоначелнику града Београда
            Г-дину Драгану Ђиласу


Предмет: Захтев за решавање такси превоза


Дописом бр.2487 од 21.04 2010.год. обратили смо Вам се са захтевом да се убрза и побољша рад Радне групе за решавање проблема такси превоза у граду, a oвом приликом због новонастале ситуације у јавном превозу  и реаговања јавности и такси предузетника (застој у одговорном раду управе и иницијатора, недовољна одлучност код дефинисања природе делатности и приоритета у нормативном регулисању, појава квази текси превоза, одсуство рада са туристичким капацитетима града), СИТАБ презентира следеће захтеве :

1. Да се забрани рад low cost taksi, јер нису испуњени услови из Одлуке о ауто-такси превозу, а њихов рад на територији града Београда не може се обављати само по основу добијања регистрације у Агенцији за привредне регистре
2. Да се измени састав радне групе за праћење и унапређење такси превоза у Београду, која је основана од градоначелника, и у њу именују представници СИТАБ-а који тренутно репрезентују више од 1.300 такси-предузетника Београда, чиме смо постали највеће удружење које окупља такси-предузетника Београда.
3. Да се утврди прописана цена такси превоза
4. Да се донесу конкретне  мере за  унапређење рада инспекцијских служби и прецизирају надлежности Комуналне полиције

У прилог оправданости ових захтева достављамо Вам :

1. Решење од 09.04.2010. год број 119-01-62/2010-13 Министарства за
инфраструктуру о образовању  подгрупе за израду прописа у области такси превоза у оквиру Радне групе за израду  Нацрта закона о превозу путника у друмском саобраћају и подзаконских прописа , у чијем саставу учествује и СИТАБ, како би се у раду градске радне групе обезбедио увид у рад републичких ресорних органа на решавању проблема такси превоза
2.  Допис Министарства рударства и енергетике којим је СИТАБ обавештен да је ово министарство предложило модел ценовне стимулације за еколошка горива за такси  предузетнике, и да је исти упућен Министарству финансија на разматрање, како би Радна група у граду имала јасан увид у реализовање мера републичких
органа у вези Споразума потписаног између Владе републике Србије и представника такси-предузетника од 17.12.2009.год

 

3. Допис Дирекције за јавни превоз од 30.04.2010. год којим је од стране овог органа презентиран јасан став по питању оправданости нашег захтева за одређивање прописане цене такси превоза и тачке 3 Споразума од 17.12.2009. год, све у правцу хитног реализовања оних делова Споразума који су искључиво у надлежности градских органа управе

Позивамо Вас на хитност на припреми овог састанка јер то налажу све бројнији проблеми у такси превозу, који су резултат одсуства перманентног праћења овог вида јавног превоза у Београду, а чији највећи део и јесте у искључивој надлежности градске управе.

Сматрамо да је Ваша улога утолико значајнија и уочљивија због поменутих активности републичких органа.


Очекујемо Ваш позитиван одговор.

 


Удружење такси-предузетника Београда  СИТАБ,
    Председник Управног одбора
            Владо Булатовић

_________________________
    Ул. Мурска 14
Тел 063/853-54-64
е-mail : Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
www.sitab.rs