SITAB

Strukovno
udruženje
taksi
preduzetnika

Registrujte se

Захтев за искључење из преговарачких процеса и брисање из регистра Гранског Синдиката такси возача и аутопревозника Независност

 
Бр.143-65/12 Београд, 22.10.2012.год.

ВЛАДИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
Премијеру  Ивици Дачићу
МИНИСТРАСТВУ УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
Министру Ивици Дачићу
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ
Министару   Млађану  Динкићу
МИНИСТАРСТВО СПОЉНЕ И УНУТРАШЊЕ ТРГОВИНЕ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
Министару    Расиму Љајићу
МИНИСТАРСТВУ САОБРАЋАЈА
Министру Милутину Мркоњићу
МИНИСТРАСТВУ РАДА, ЗАПОСШЉАВАЊА И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ
Министру Јовану Кркобабићу

Захтев за искључење из преговарачких процеса и брисање из регистра Гранског Синдиката такси возача и аутопревозника Независност БР.2
Поштовани,
                  Овим дописом Вас поново обавештавамо да Синдикат такси возача и аутопревозника  Независност  није репрезентативан синдикат и да нема законски основ окупљања и представљања такси-предузетника.
Доказ :  Неспорно, Прилог 1. Допис Министарства рада и социјалне политике од 30.04.2012 бр 07-00-00369/2012-15.

Поједини такси-предузетници злоупотребљавају законски основ постојања Синдиката ,због чега захтевамо искључење представника поменутог синдиката из свих преговарачких процеса  и брисање Синдиката из регистра.
Као представници Гранског  Синдиката такси возача и аутопревозника  представљају се такси-предузетници и то у својству  Председника Синдиката  Бранко Виторовић и Главни повереник Михаило Чубриновић.
Доказ:Неспорно, Прилог 2.Подаци из АПР-а о такси –предузетнику Бранку Виторовићу
                                  Прилог 3.Подаци из АПР-а о такси-предузетнику Михаилу Чубриновићу
                                  Прилог 4.фотокопија Дописа ГРАДСКОЈ УПРАВИ ОД 27.сеп.2012.год бр.IV08 07-543
                                 
Образложење
Нетачним  представљањем,као  представници Синдиката су на преваран и протиправан начин скупљали потписе  и чланарину од такси-предузетника предствљајући се као Синдикат са обећањем заступања њихових синдикалних права, иако  такси-предузетници као самозапослена лица не могу остваривати  синдикална права, доводећи их на тај начин у заблуду .Такође су у број чланова синдиката такси возача именовали такси-предузетнике. Као доказ који говори у прилог томе, указујемо на чињеницу да  чак и Председник самог Синдиката такси возача Бранко Виторовић  и главни повереник Михаило Чубриновић нису такси возачи,  већ лица која су у АПР-у регистровани као такси-предузетници.
Овим дописом од Вас захтевамо да спречите њихово незаконито поступање и искључите из свих преговарачких процеса као и брисање Синдиката из регистра због очигледних злоупотреба појединих такси –предузетника који траже синдикална права иако су самозапослена лица и такси –предузетници , те као такви немају права синдикалног окупљања,синдикалног представљања,синдикалног заступања и тражења синдикалних права. Процените сами има ли основа за кривично гоњење.

С поштовањем,
 СИТАБ