SITAB

Strukovno
udruženje
taksi
preduzetnika

Registrujte se

Акцизе, лиценце, возило основно средство итд.

 
Бр.144-62/12 Београд, 14.10.2012.год.

ВЛАДИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
Премијеру  Ивици Дачићу
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Министару     Млађану  Динкићу
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ
Министару    Расиму Љајићу
МИНИСТАРСТВУ САОБРАЋАЈА
Министру Милутину Мркоњићу


Допис бр.2:Предлози-захтеви  за унапређење такси превоза

                Поштовани,

                Подсећамо Вас и понављамо  СИТАБ-ов допис  Бр.144-60/12 Београд, од 23.08.2012.год. у коме смо  навели наше  предлоге за унапређење такси превоза.

         Како би такси предузетници могли да успешно извршавају своје обавезе  редовног измиривања својих обавезе, потребно је створити услове који ће омогућити да такси-предузетници испуне своје обавезе.С тим у вези, од Владе и ресорних министарстава очекујемо да усвоји следеће предлоге:

1. Рефакција акциза за 300 литара горива на месечном нивоу, јер тренутни  трошкови горива не остављају простор за зараду,а платежна моћ наших корисника не даје простор за подизање цене такси превоза 
2. Признавање возила као основно средство рада, подиже квалитет возила
3. Лиценцирање такси-предузетника, један такси-предузетник =једна лиценца=једно возило. Лиценце треба да издаје Република, Министарство Саобраћаја, уз давање могућности такси-предузетника предаје права лиценце у случају промене делатности или одласка у пензију, чиме се уводи одговорност и стимулише такси-предузетништво
4. Спречавање незаконитог такси-превоза „дивљака“, који спада у домен сиве економије

5. Оптимализација броја такси-предузетника сходно потребама града или општине , јер са оволиким бројем такси-предузетника и „дивљака“ једноставно нема места за зараду.

Образложење:Захтеви који су пред Вама, представљају минимум неопходних мера које би створиле  услове редовног измирења свих обавеза, стимулисање такси-предузетништва као и увођење законитости и реда у такси делатност.

Садашња ситуација, када цена такси превоза није усаглашена са трошковима обављања такси превоза, када гориво представља 50% трошкова превоза, смањен обим посла због економске кризе,  превеликог броја регуларних  таксиста као и великог броја „дивљих таксиста“ који несметано раде док инспекцијски  органи локалне самоуправе лоше обављају свој посао (Пример; у Београду, мање од једне пријаве дневно  на 2-3.000 нерегуларних таксиста који свакодневно раде на улицама Београда), води у пропаст такси-предузетништво.
Уколико се тако настави,и такси предузетника који некако успева да редовно измирује порез, више реално то неће бити у могућности, и сав такси превоз у Србији отићиће у сиву економију.

Сматрамо да наша оправдана  иницијатива која у најкраћем сагледава чињенично стање и даје праву слику стања у такси –предузетништву, мора наићи на ваше  прихватање како би се сачувала превозничка грана од које 17.520 такси-предузетника покушава да издржава своје породице.

Образложење

      Конкретан одговор на наши иницијативу је, колико смо до сада успели да видимо,је нови Закон о изменама и допунама Закона  о акцизама, по коме умањује  и наплаћује  акцизе за возила које се користе као „ моторно возило за транспортне сврхе за превоз лица и ствари“  у износу од  37 до 39,5 РСД по литри . С тим у вези, молимо Вас да нам појасните како се ово конкретно примењује на такси- предузетнике.

Са друге стране,наш захтев је да се такси-предузетницима који измирују порез дозволи куповина горива са плаћањем акциза  као  што је одобрено за моторна возила која се користе у пољопривредне сврхе, али са лимитом од 300 литара месечно.

              Захтевамо да се наш поновљени Захтев за рефакцију акциза  поново размотри, као и да се да конкретан допринос испуњавању и свих наших преосталих предлога-захтева именованих у овом допису под бројевима 2,3,4,5.

Очекујемо Ваш писани одговор, и стојимо Вам на располагању.

С поштовањем,

За СИТАБ