SITAB

Strukovno
udruženje
taksi
preduzetnika

Registrujte se

Министарстви Саобраћаја

 
 Бр.144-59/12 Београд, 14.08.2012.год.
МИНИСТАРСТВУ ЗА САОБРАЋА
Министру Милутину Мркоњићу

Захтеви Струковних удружења такси-предузетника Новог Сада СИТАНС, Крагујевца СИТАК
и Београда СИТАБ      веза Бр.144-58/12 Београд, 17.04.2012.


Поштовани Министре,
Ценећи  Ваше напоре  на увођењу  закона и реда у такси превоз,  Струковна удружења такси предузетника СИТАНС, СИТАК, и СИТАБ, сматрајући да ће те нам и сада помоћи да унапредимо нашу делатност, испред такси-предузетника Новог Сада, Крагујевца и Београда, молимо Вас да нам помогнете и реализујете наше следеће захтеве.
Захтеви су следећи:
1. Надзор на применом Закона о превозу путника у друмском саобраћају
Образложење:Закон који је донешен и ступио на снагу 17.05.2011. год. локална самоуправа Новог Сада, Крагујевца и Београда не спроводи. Резулати рада инспекције, број нерегуларних таксиста и неспровођење основних законских предуслова , наш захтев оправдавају.
2. Рефакција  акциза за 300 литара горива на месечном нивоу.
Садашња цена такси превоза не покрива основне трошкове превоза. Како би такси предузетници опстали, и наши суграђани могли да користе такси превоз и ми могли да плаћамо наше обавезе и  издржавамо наше породице, једино право решење повраћај акциза за гориво у вредности од 300 литара на месечном нивоу за такси –предузетнике који су измирили порез. На тај начин ће се стимулисати такси предузетници који нису платили порез да почну са измиривањем својих законских обавеза, а такси предузетници који су измирили порез ће моћи и даље да га плаћају.  
3. Лиценцирање такси-предузетника.
Једини начин да се такси предузетништво заштити и унапреди, уведу право и обавезе такси-предузетника, јесте лиценцирање такси-предузетника са правилом једна лиценца=један такси предузетник =једно такси возило. Издавање лиценци од стране Републике, надлежног министарства.
4. Признавање возила за основно средство рада
Увођење ТХ ознака, као предуслов да се возило призна као основно средство рада, након годину дана сматрамо да су се стекли сви предуслови да се и тај захтев оствари. Напомињемо да је такси превоз превозничка делатност, и да је заиста оправдан захтев да нам се возило призна као основно средство рада, како би поправили возни парк такси предузетника. Увоз аутомобила на сваке три године, без царине и ПДВ-а је такође услов да се унапреди такси делатност.
Заиста се надамо да ће те уважити наше оправдане захтеве и као што сте и до сада, помоћи да се такси предузетништво сачува, уведе законитост и ред, као и да се коначно унапреди такси предузетништво у Србији.
Очекујемо Ваш позив на састанак.
У име СИТАНС-а, СИТАК-а и СИТАБ-а.