SITAB

Strukovno
udruženje
taksi
preduzetnika

Registrujte se

Формула за цене такси превоза

 
Бр. 233-20/12.  Београд  13.08.2012.                                                                                                               
 
Градоначелнику Београда                                                             
Драгану Ђиласу


Захтев за утврђивање формуле за цену такси превоза и усклађивање најниже цене у оквиру такси тарифе за обављање такси превоза у Београду
 
Поштовани,
Подсећамо Вас на члан 36 Закона о превозу у друмском саобраћају:
   Član 36
Opština, grada i grad Beograd propisuje bliže uslove za obavljanje auto-taksi prevoza.
Opština, grada i grad Beograd, u skladu sa saobraćajno-tehničkim uslovima, donosi program kojim definiše optimalno organizovanje auto-taksi prevoza.
Saobraćajno-tehnički uslovi iz stava 2. ovog člana definišu se u petogodišnjem planskom periodu, a na osnovu karakteristika prevoznih zahteva - vožnji, koje obavljaju stručne organizacije.
Opština, grad i grad Beograd svojom odlukom uređuju posebne uslove koje treba da ispuni prevoznik, karakteristike i obeležja taksi vozila i način obavljanja taksi prevoza koji nisu definisani ovim zakonom. Opština, grad i grad Beograd svojom odlukom utvrđuju i usklađuju ekonomski najnižu cenu u okviru taksi tarife po kojoj se auto-taksi prevoz mora obavljati na njenoj teritoriji.
Taksimetar mora biti podešen isključivo u skladu sa odlukom iz stava 4. ovog člana.
Opština, grad i grad Beograd vodi registar krovnih oznaka.                                                                                                              
Формула за израчунавање цене такси превоза

            Као један од законских предуслова за увођење реда у такси превоз, потребно је донети формулу за израчунавање цене такси превоза. Подсећамо  Вас да је садашња цена такси превоза још из периода када је евро био 79 РСД а цена горива 80 РСД  по литру евро дизела.
          Треба ли да Вас подсетимо да је сада цена евро дизела 140 динара, а евро 110 динара. Када се узму у обзир само та два параметра, трошкови такси  превоза су скочили што се тиче горива 85%, а евро и цена резервних делова који се везују за евро преко 40%.Овако груба рачуница показује да је садашња цена такси превоза испод економске, и да Град није испунио своју законску обавезу да утврди и усклади најнижу економску цену.
     Поред Законске обавезе, садашња утврђена цена је одлука која је донета да би се у датом моменту испунила законска обавеза надлежних органа локалне самоуправе. У условима када су се параметри за дефинисање најниже економске цене битно изменили (битан скок трошкова условљен порастом цене горива и скоком евра ,који условљава  раст цена делова), неопходно је утврдити да садашња цена не покрива трошкове такси превоза
  Захтевамо да се наш Захтев испуни у року од 20 дана, и да се формула која реално приказује трошкове обављања такси превоза утврди у складу са реалним трошковима који између осталог обухватају:
-Трошкове горива, мазива, гума
-Трошкове амортизације
-Трошкове дневница
-Трошкове регистрације и Дирекције за такси превоза

У граду Београду постоји Саобраћајни факултет који је меродаван за прављење такве формуле, а СИТАБ  ће са позиције струке дати сву неопходну помоћ.

             Очекујемо Ваш писани одговору најкраћем року, сходно  Закону о управном поступку, у складу са обавезама носилаца јавних функција утврђених статутом града Београда  и усвојеним Кодексом понашања лица запослених у јавној управи.


С поштовањем,
_______________________
           СИТАБ