SITAB

Strukovno
udruženje
taksi
preduzetnika

Registrujte se

Флајер бр.12, август.2011.год.

 
Флајер бр.12,  август.2011.год.
       Струковно удружење такси предузетника Вас обавештава да је и у Новом Саду отворен СИТАНС , који са СИТАБ-ом, СИТАК-ом (Крагујевац) и СИТАС (Смедерево) ради на заштити интереса такси –предузетника у Србији.Код свих су исти проблеми, почев од дивљака и нерада локалне инеспекције на сузбијању те појаве,  до сукоба интереса између диспечера и такси-предузетника.
     Подсећамо вас на чињеницу, да је након годину и по дана СИТАБ је успео да измени Закон,укине дампинг цена такси услуга (попуст) и створи услове за одузимање дозвола нерегуларним таксистима (члан 53) и сада чујемо коментаре и празне приче од такси-предузетника, или барем имамо  још увек такав статус, који о дешавању од постанка СИТАБ-а кажу:
 -Диспечери су нам укинули попуст  (Па они који су и измислили попуст како би разрадили свој диспечерски центар,којима сигурно не одговара укидање попуста, нису имали ни приступ у Републичкој комисији која је радила закон .Ко је глуп па да  поверује у ту лудост?Ко прича те лажи и зашто?ЧИЊЕНИЦА:СИТАБ је био члан државне комисије као представник такси-предузетника која је радила на новом Закону којим је укинут попуст.)
-Независност се хвали да је укинула попуст (ЧИЊЕНИЦА:15 година „упорно“ радили на томе, СИТАБ се појави и то уради за годину дана?.Право је питање шта су они уопште урадили, зна ли ко?)
-Сада ће голд, максис и сл.да опет уведу попуст (ЧИЊЕНИЦА по Закону, угасиће их Републичка инспекција)
-Нови закон није склонио дивљаке са улица (ЧИЊЕНИЦА Инспекција не примењује члан 53 већ члан 49?)
-СИТАБ тражи да се укину ТХ ознаке, а оне су супер,(ЧИЊЕНИЦА:проблем може  бити када будете требали да региструјете ауто а нисте платили порез  СИТАБ упозоравао,дивљацима и даље не смета да возе без ТХ , није возило признато као основно средство рада, СИТАБ  оспорава ТХ ознаке пред Уставним судом)
 -ЛОШ одзив  на протесте које је  СИТАБ организовао, ваш изговор ништа неће бити. (ЧИЊЕНИЦЕ:Захваљујући протестима остварени циљеви,Закон усвојен и  СИТАБ ушао у радну групу у граду.ПИТАЊЕ:Зашто правити протест, ако ви нећете да долазите на њих?Ви сте задовољни, или  се не вреди трудити за права такси-предузетника?)
        Ево још мало надничарског размишљања, како оправдавате своје нечињење да нам свима буде боље:
-Ми имамо посла, мој центар ради, баш ме брига колика је смена (ЧИЊЕНИЦЕ:Има мање вожњи,криза је, нас је превише а људи све мање користе такис.Диспечери неће спуштати смене, њима новац треба.Колико диспечери и удружења зарађују, колики су трошкови и колико ви рада улажете, своја возила да газде имају профит?)
-Укинули су  попуст, пре било више посла,( ЧИЊЕНИЦА:Спречен дампинг!.Да дампинг-попуст није укинут СИТАБ-овим залагањем, сада би диспечери увели већ  30-40%, ма може и 50%, њих не кошта, а центар не може да преда колико зову, а таксисти који воле да дају попуст и који су нас упропаштавали срећни, мада то нема везе са здравим разумом и професионалношћу, која подразумева да радиш,зарадиш, наплатиш и живиш од тога).
       Питамо Вас,како да се боримо против наше глупости и надничарског размишљања?Очигледне ствари вас збуњују, или тражите оправдања за свој страх, апатију, нечињење да себи унапредите посао?
А да иде добро, и не иде.Опет чињенице:
1. Порез.Држава нема пара, а многи дужни.Тражиће нам паре, а могу да нам одузму такси дозволу..
2. Превелик број таксиста, град усвојио да нас треба 4.150 возила.Ко отпада, ко од нас губи посао.
3. Хоће ли се дозволити да се запошљавају возачи, три по возилу?ЧИЊЕНИЦА:Озбиљна претња такси предузетништву, уколико се дозволи, обогаћени диспечери ће купити кола, запослити возаче.Бираћете хочћете ли да будете возачи или бити без посла?ТО неби ваљало за нас диспечерима не смета, зар не?
4.  Хоће ли диспечери којима ви уредно плаћате смене, успети да опет уведу попуст?ЧИЊЕНИЦА:Има таксиста који воле попуст, и наравно диспечера.То је и упропастило таксисте, рачунајте колико сте пара изгубили на попустима,сигурно смо од тога могли да плаћате порез.
5. Ко ће поново да направи  протест, које политичке поене и шта ће да добије од града као диспечер тиме  а шта такси-предузетник?ЧИЊЕНИЦЕ:СИТАБ испише захтев, објави у новинама захтеве протеста, објави на нашем сајту, јасан захтев, одговара такси-преддузетницима, а ви не дођете...Диспечери и удружења нису угасили радио центре, па да зарадите који динар, има више посла.ПИТАЊА:Зашто диспечери и удружења никада нису подржали СИТАБ?Коме је одговарао попуст,продаја табли дивљацима и слично?
6. Како даље, како да сачувамо посао, зарадимо за живот?ПИТАЊЕ: Коме верујете?


Као одговор на последње питање:СИТАБ има јасну платформу око чега се залаже,а то је:
ОД Републике:Лиценце на име такси-предузетника које могу да се продају, возило основно средство рада и рефакција-повраћај акциза за 300 литара горива месечно.
ОД Града:Одлуке у којима пише формула за најнижу економску цену чиме се укида дампинг-попуст (веома важно), возило до 15 година, казне за диспечере који издају табле дивљацима и нуде попусте, нема јединствене боје док возило није основно средство рада,појачан рад инспекције,број возила изједначити са бројем возача (не три возача по возилу) и све оно што пише на нашем сајту и увек можете прочитати.... Разумете ли ово и да ли вам одговара?
            ПИТАЊЕ ДИВЉАКА СЕ РЕШАВА РАДОМ ИНСПЕКЦИЈЕ , КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ ПРИМЕНОМ ЧЛАНА 53.
„Član 53.
„Novčanom kaznom od 80.000 do 150.000 dinara ili kaznom zatvora do 30 dana kazniće se za prekršaj fizičko lice ako:
1) je na krovu vozila kojim se obavlja prevoz putnika ili stvari u drumskom saobraćaju, osim putničkog automobila kojim se obavlja auto-taksi prevoz putnika i vozila kojima se obavlja osposobljavanje kandidata za vozače, stavljeno poslovno ime, odnosno firma ili drugi natpis (član 5. stav 4);
2) se u vozilu kojim se obavlja prevoz putnika, odnosno lica, osim u putničkom automobilu kojim se obavlja auto-taksi prevoz, nalazi taksimetar (član 5. stav 5);
3) obavlja vanlinijski prevoz putnika, osim auto-taksi prevoza putnika, ili javni prevoz stvari, a nije registrovan za obavljanje te vrste prevoza ili ako ne ispunjava uslove utvrđene ovim zakonom u pogledu opremljenosti (član 6. stav 1);
4) obavlja delatnost linijskog prevoza putnika suprotno odredbi člana 6. stav 2. ovog zakona;
5) obavlja prevoz za sopstvene potrebe a ne ispunjava uslove utvrđene ovim zakonom u pogledu opremljenosti, osim za putničke automobile (član 6. stav 3);
6) obavlja auto-taksi prevoz, a nije registrovan u Registru privrednih subjekata za obavljanje auto-taksi delatnosti ili nema odobrenje nadležnog organa lokalne samouprave za obavljanje auto-taksi prevoza (član 6a stav 1);
7) obavlja auto-taksi prevoz putnika suprotno odredbama o bližim uslovima za obavljanje auto-taksi prevoza putnika koje propisuje opština, grad i grad Beograd (član 36. stav 1.).
Za prekršaj iz stava 1. tačka 6) ovog člana obavezno se izriče i zaštitna mera oduzimanja predmeta - vozila koje je upotrebljeno za izvršenje prekršaja.
Za prekršaj iz stava 1. tačke 7) ovog člana obavezno se izriče i zaštitna mera zabrane obavljanja delatnosti u čijem vršenju je učinjen prekršaj."
    ПОЈАШЊЕЊЕ; Обзиром да се ова законска одредба мора применити на лица која обављају такси делатност на територији Београда са такси дозволама општине  Ковачице, Алибунара, Сопота и сл., које немају надлежност на територији града Београда да издају такси дозволе за обављање такси превоза у Београду, захтевамо да се примени закон и изрекне заштитна мера одузимања предмета-возила које је употребљено за извршење прекршаја.
         Понављамо, општине Алибунар, Сопот, Ковачица немају надлежност на територији Града Београда, што значи да такси-дозволе  тих општина не важе на територији Града Београда. Лица која поседују те дозволе незаконито обављају такси делатност у Граду Београду, што подразумева примену члана 53. закона и изрицање заштитне мере одузимања предмета-возила које је употребљено за извршење прекршаја.
  Питање надлежности је јасно у свим доменима предузетништва ,почев од грађевинске дозволе, дозволе за пекарске радње, лимарске и сл, јер такве дозволе ако изда Сопот, Ковачица, не важе у Београду.Тим више чуди незаинтересованост инспекције да доследно примени закон
  Шта нам је следећи приоритет, како би успели да сачувамо такси-предузетника и унапредимо наш посао?
       СИТАБ и чланови СИТАБ-а су основали  нову такси асоцијацију која ће бити деоничарско друштво такси-предузетника.Основни циљ је да нађемо средства да финансирамо СИТАБ, јер такси-предузетници нису издашни у плаћању чланариона ( ко је од вас платио?).Деоничари су такси-предузетници који су уложили новац, а сви чланови СТБ такси асоцијације ће имати најефтинију смену, правилник који ће сви деоничари  и чланови морати да поштују без изузетака.Једино чланови сутра могу бити деоничари, број деоничара је ограничен.
        Позивамо све такси-предузетнике који желе да унапреде своју професију да се придруже идеји оснивања нове такси асоцијације, пријаве се  на листу чекања, СТБ такси почиње са радом од 1.септембра.
Први услов је да такси-предузетник у евиденцији града Београда (није дивљак), други коректан  ауто (ценимо што сте уложили у свој посао) нема појачаних станица и таксиметара, уредно возило и професионални однос према странкама, и онда:
              1.ЗА првих 200 чланова обезбеђена је смена од 15е(плус ПДВ),сада 1.800 дин и она се неће мењати докле год су чланови СТБ такси асоцијације.
              2.Други круг ће бити смена од 30е плус ПДВ,
              3.Неће се примати нови људи док не буде било потребе.
              4.Смене нам служе за покривање трошкове СТБ такси службе.
              5. Деоничари ће плаћати смену  мин.3.000 динара, како би се центар одржао и рекламирао
              6.Правилник рада центра се мора стриктно поштовати
                                  СВИ којима одговарају основни услови сте позвани.Просто је, зар не?
Да знате,независност, удружења и диспечери су претили граду тужбом ако нам дају сагласност.Зашто?
     Део из прошлог флајера, да вас подсетимо: Такси не сме да буде социјална категорија.Такси –предузетници морају да се боре за своје интересе.Морамо да имамо јако струковно удружење које ће моћи да нам пружи и појединачно правну помоћ, да нам штити интерес пред Републиком и градом, да се бори за наше интересе.СИТАБ је створен, урадио је више него сви до сада, треба да га сачувамо, искористимо да се бранимо од људи који су измислили дампинг цена нашег рада (попуст) као најефтинију ракламу за њихово богаћење које кошта само такси-предузетника, док они узимају десетине хиљаде еура месечно.До појаве СИТАБ-а су радили шта су хтели, неки синдикат је наводно бранио наше интересе .Да вас подсетимо на једну изјаву за акцизе члана и представника Независних, „нереално је тражити укидање акциза, јер је држава у тешкој ситуацији“, и да вас питамо, јер то заступање нашег интереса или политиканство на рачун такси –предузетника, нама је лако?
      Од вас зависи хоће ли СИТАБ опстати и успети да се избори са градом, диспечерима.Диспечери нису имали директног утицаја у Републици (посредно их је заступала Независност и БАП), зато смо и успели да укинемо попуст и склонимо дивљаке.
Састанци су понедељком, у 20 часова ул. Мурска 14,  СИТАБ-а  моб:060/880-1010  WWW.SITAB.RS