SITAB

Strukovno
udruženje
taksi
preduzetnika

Registrujte se

FLAJER 3 - januar 2010.

SITAB, flajer br.3, januar 2010.

Kao član pregovaračkog tima na štrajku od 17-tog, SITAB svojim sadašnjim i budućim  članovima taksi-preduzetnicima Beograda i  izdaje sledeće saopštenje;

Pojašnjenje dogovora ostvarenog između Vlade i predstavnika taksi-preduzetnika ostvarenog 17.12.2009. god..

1.Ministarstvo trgovine i usluga će predložiti Vladi Republike Srbije da se rok uvođenja  fiskalnih kasa za taksi vozače prolongira sa 01.01.2010. god. na 01.03.2010. god., a da se u međuvremenu razmotre mogućnosti i opcije za trajno rešenje ukupnih problema taksi vozača i auto prevoznika.

POJAŠNjENjE:Dogovoreno je da se fiskalne kase odlože do 01.03.2009.god. jer je postojala odluka da se odloži uvođenje kasa za Advokate, pa bi taksi-preduzetnike ubacili u tu odluku.U međuvremenu,obzirom da je naš zahtev bio da se kase prolongiraju do 01.01.2013.god., dogovoreno je  da se period do 01.03.2010.  iskoristi za iznalaženje mogućnosti prolongiranja uvođenja kasa do 01.01.2013.god.Takođe, da će se period do 2013. godine iskoristiti za sređivanje radnog okruženja u taksi delatnosti (divljaci, veliki broj taksista,cene taksi prevoza, cene goriva, takse  i ostalo), i tek nakon toga uvedu fiskalne kase.

 

 

2.Predložiće se izmene zakonskih propisa koje će omogućiti uklanjanje nelegalnih taksista tzv. “divljaka” i kolega iz drugih gradova sa ulica.Rok za izradu predloga zakona je 01.03.2010. god.

POJAŠNjENjE:Dogovoreno je da će Vlada usvojiti predlog kvalitetnih zakonskih odredbi kojima će se sprečiti neovlašćeno obavljanje taksi prevoza (oduzimanje vozila neregularnim taksistima, sa i bez dozvola Kovačice i sl) i kažnjavanje taksi-asocijacija koje zapošljavaju divljake, i da će Vlada uputiti usvojeni predlog zakona po hitnom postupku Skupštini Republike Srbije na usvajanje do 01.03.2010.god.

3.Ministarstvo trgovine i usluga će zajedno sa lokalnim samoupravama,razmotriti mogućnosti za utvrđivanje najnižih cena taksi usluga. Rok : odmah.

POJAŠNjENjE:Dogovoreno je da će Ministarstvo trgovine uputiti mišljenje o mogućnosti uvođenja minimalne cene taksi prevoza na koje neće biti moguće davati popust.Nakon toga,lokalna samouprava bi trebalo zajedno sa predstavnicima taksi preduzetnika da  dogovori minimalne cene, a pregovarački tim će tražiti da se zakonski kazne taksi-asocijacije i preduzetnici koji daju popust na utvrđenu minimalnu cenu taksi prevoza.

4.Ministarstvo za infrastrukturu će inicirati izmene poreskih rešenja vezanih za ukidanje takse na luksuz i tečni naftni gas za taksi vozila zbog ekonomske krize.

POJAŠNjENjE:Prilikom registracije vozila, taksi-preduzetnici plaćaju pomenute takse, a Ministarstvo za infrastrukturu će inicirati ukudanje takse

5. Ministarstvo energetike i rudarstva predložiće model cenovne stimulacije za ekološka goriva za taksi vozače i auto prevoznike.Rok : odmah.

POJAŠNjENjE:Dogovoreno je da se nađe modus snižavanja cene goriva za taksi-ptreduzetnike (smanjenjem akciza ili sl.)  u određenoj količini (naš predlog je bio 300 l mesečno).Obzirom da je tada već bio usvojen budžet, dogovoreno je da se nakon nove godine uredi  i to pitanje

6.Predstavnici taksi vozača i auto prevoznika će ući u radne grupe za izradu pravilnika vezanih za Zakon o bezbednosti saobraćaja. Rok odmah.

POJAŠNjENjE:Naši predstavnici će ući u radene grupe

7.Ministarstvo infrastrukture će predložiti izmene pravilnika o vođenju putnih naloga. Rok :odmah. POJAŠNjENjE:Ovo se odnosi na kamiondžije,

8.Ministarstvo za infrastrukturu će preporučiti lokalnim samoupravama

odlaganje primene standarda euro 3 i euro 4 do 2012. god. Rok:odmah.

POJAŠNjENjE:Ovo bi trebalo da je dovoljno jasno.

Ovo pojašnjenje je da shvatite da štrajkački zahtevi koji su usvojeni predstavljaju korak ka uređenju taksi delatnosti, od koje svi mi živimo i za koju treba da se borimo.NAPOMINjEMO:Prvi put su na insistiranje SITAB-a, OROČENI PRIHVAĆENI ZAHTEVI TAKSI-PREDUZETNIKA!

Ne bavimo se politikom i na nas nema niko uticaja, hoćemo da o pitanju  taksija pregovaraju taksi-preduzetnici i da sami zaštitimo naše interese, a ne da o nam odlučuju drugi!Jedino tako taksi ima budućnost za taksi-preduzetnika.BORIMO SE ZAJEDNO I SAČUVAJMO SVOJ POSAO!

SITAB je počeo u septembru 2009. kao Sindikat Taksista Beograda,koji su osnovali taksi-preduzetnici  nezadovoljni dosadašnjim zastupanjem samozvanih predstavnika taksi-preduzetnika.Obzirom da taksi-preduzetnici kao samozaposleni ne mogu da se sindikalno udružuju, osnovali smo udruženje SITAB, kako bi mogli da zastupamo svoje  interese kao  taksi-preduzetnici Beograda.Ima nas oko 700 taksi-preduzetnika.

Razmislite  koliko smo stvari pokrenuli od septembra, a koliko stvari se dešavalo a da taksita nije ni znao da mu se radi o glavi i egzistenciji, dok su dosadašnji taksi predstavnici ćutali o tome, ili su gledali svoj lični interes.    

Prvi uspeh SITAB-a je da smo za sada uspeli da zaustavimo predlog zakona iz marta prošle godine, kojim bi pravna lica mogla da zapošljavaju vozače na licenciranim vozilima.Iako sada svi negiraju postojanje takvog predloga, SITAB ima dokaze koji nedvosmisleno upućuju na takvu mogućnost.Na to smo reagovali i upozorili taksi-preduzetnike, tako da je taj predlog , za sada u stanju mirovanja.DA SE NISMO AKTIVIRALI, PRAVNA LICA BI ZAPOŠLjAVALI VOZAČE, A MI BI OSTALI BEZ POSLA. HOĆEMO LICENCU ISKLjUČIVO NA TAKSI-PREDUZETNIKA, SA PRAVOM PRODAJE UKOLIKO ODLAZIMO SA TAKSIJA!

DA BI TO USPELI, TREBA DA NAS BUDE ŠTO VIŠE.!!!!!

Podsetićemo Vas, da smo prvi omogućili jeftinije gorivo za taksiste (iako su govorili da je nemoguće) i sada vidimo da je to krenulo i sa više strana.Znači, moguće je, samo treba neko da se bori i za naše interese, a ne da zarađuje na nama!

SITAB je pokrenuo pitanje uvođenja minimalne cene bez prava na popust, i tražićemo da se to završi.Govorili su da je nemoguće, videćemo da i to može!

Tražićemo od Vlade kredite za vozila, sa grejs periodom od godinu dana, kako bi svi uspeli da ispunimo normu euro 3, pa da krenemo da rešavamo ostale probleme, a ne da nam taj normativ prolongiraju, a ostala pitanja ne rešavaju, i mi trebamo da smo srećni!To nije dobro, i to moramo rešiti!

Tražimo da se uvek oduzimaju vozila divljacima, ali i kažnjavaju taksi-asocijacije koje zapošljavaju te vozače.Pitamo regularne taksiste šta rade u tim taksi-asocijacijama, zašto ih podržavaju i plaćaju smene tim gazdama???!!!

FISKALNE KASE.Pitamo Vas šta su naši dasadašnji predstavnici uradili da spreče donošenje uredbi da se kasa uvede u taksi prevoz?Ta namera postoji od početka prošle godine, i sada se tek borimo da je zaustavimo?Zašto odmah nije reagovano, nego sada lomimo glavu oko toga?Zašto nas niko nije informisao o tome?Stav SITAB-a je dok se ne uredi radno okruženje (smanji broj taksija, sklone divljaci, ukine popust, itd) nema govora o fiskalnim kasama.

Hoćemo li to uspeti, zavisi od svih taksi-preduzetnika, moramo jedinstevno da branimo naše interese, i da na štrajk izađemo svi, a ne da čekamo da neko drugi rešava naš problem.Neka služi na čast kolegama koji nisu izašli 17-tog!

Dođite da čujete šta se dešava, pročitate, date svoj predlog i aktivno se uključite u rešavanje taksi problema i zaštitu svoje egzistencije.Ako sami sebi ne pomognemo, niko neće, a da možemo da promenimo dešavanja u svoju korist, možemo ako sami sebe zastupamo!Pridružite nam se u odbrani interesa taksi-preduzetnika BEOGRADA!

Tel SITAB-a 063/853-5464          Sačuvajte ovaj flajer, da znate za šta se borimo!

Sve možete pročitati na www.sitab.rs

Ulica Murska 14, sastanci svakog  ponedeljka u 19:30 časova

SITAB,esnafsko udruženje taksi preduzetnika BEOGRADA!