SITAB

Strukovno
udruženje
taksi
preduzetnika

Registrujte se

ГРАДОНАЧЕЛНИКУзахтеви за увођење законитости и реда у такси превозу

Бр. 142-21
Београд, 29.11.2010.
ГРАД БЕОГРАД
ГРАДОНАЧЕЛНИКУ
Предмет: захтеви за увођење законитости и реда у такси превозу
На седници Управног одбора од 29.11.2009. усвојени су следећи захтеви:
1. Успостављање пуне комуникације Градоначелника и градске управе са СИТАБ-ом;
2. Именовање нове радне групе на унапређењу рада такси превоза, са представницима СИТАБ-а;
3. Лиценцирање такси-предузетника, један такси предузетник - једна лиценца, којом располаже такси предузетник;
4. Увођење прописане цене такси превоза, без права на попуст;
5. Увођење јединствене чиповане кровне ознаке за град Београд коју издаје орган локалне самоуправе, која има статус службене легитимације или јавне исправе за обављање такси делатности  (нема дивљака, затвор за злоупотребу и сигурно одузимање возила), све у правцу решавања проблема „дивљака“, и у складу са  важећом Одлуком о ауто такси-превозу
6. Одређен, лимитиран број ауто-такси превозника и престанак издавања нових дозвола;
7. Увођење и јаван увид у листу чекања за лица која желе да се баве такси превозом , још 800 дозвола треба да се изда;
8. Јаван увид у рад Инспекције и Комуналне полиције у рад који се односи на контролу такси превоза;
9. Неувођење фискалне касе (за адвокате, са неупоредиво већим финансијским прометом, нађени су разлози за то);
10. да се испита како је издато скоро 7.500 такси дозвола. а има мање од 7.200 такси предузетника
         Образложења за све овде истакнуте захтеве СИТАБ је дао у тридесет дописа упућених Градоначелнику и градској управи за саобраћај, те овде нема потребе да се посебно понављају, али је  СИТАБ спреман да, на захтев Градоначелника, посебно исте допуни.
        Од Градоначелника очекујемо хитност у решавању, јер су очигледни  проблеми нагомилали у мери којом се неизбежно иде у штрајк,  који ће бити одржан 13.12.2010. год., како би се пажња јавности скренула на неодговорно и игнорантско понашање градске управе приликом решавања законских  захтева такси-предузетника који воде ка уређењу такси делатности у Београду.
                                                                                                                                                   за СИТАБ

                                                                            Струковно  удружење такси-предузетника СИТАБ,
    Председник Управног одбора
      Владо Булатовић