SITAB

Strukovno
udruženje
taksi
preduzetnika

Registrujte se

Приговор на дописе

 

Mинистарство унутрашњих послова, У Београду 19.11.2014.год

Мин. Небојша Стефановић

 

Приговор на дописе

02/1 број: 863/13 од 04.09.2014.год. и 02/1 број:187/14-7 од 06.11.2014.године

Поводом нашег дописа од 16.10.2014.године којим смо вам се обраћали везано за БГ -ТХ ознаке, и вашег одговора 02/1 број: 863/13 од 04.09.2014.год. и 02/1 број:187/14-7 од 06.11.2014.године, изјављујемо следеће:

По важећем Закону о превозу путника у друмском саобраћају у чијој је изради као члан радне групе учествовао и СИТАБ, за добијање БГ ТХ ознака неопходно је одобрење надлежног органа локалне самоуправе на којој се такси превоз обавља, у овом случају за БГ ТХ регистарске ознаке Града Београда.

У свом допису 02/1 број 863/13 од 04.09.2014.год.у другом пасусу и сами наводите да се, цитирамо: „У Полицијској управи за Град Београд регистарске ознаке са ознаком ТХ издају уколико такси превозник , на чије се име возило региструје има пребивалиште на територији града Београда и ако је уз захтев поред осталих прописаних доказа приложено и одобрење надлежног органа локалне самоуправе.“ И то је у реду, значи без потврде надлежног органа Београда, у овом случају Дирекције за такси превоз, не могу издавати БГ ТХ регистарске ознаке, како је и закон регулисао.

Међутим, у допису 02/1 број:187/14-7 од 06.11.2014.године, у трећем пасусу наводите да такси предузетници „у Полицијској управи за град Београд уз захтев за издавање регистарских ознака у појединим случајевима прилажу одобрење за обављање такси превоза издатих од стране других општина (Сечањ, Житиште, Ражањ)... итд“. Па зашто им Полицијска управа издаје БГ ТХ ознаке, када нису испунили законски услов достављања одобрења надлежног органа локалне самоуправе у овом случају Дирекције за такси превоз града Београда?

Ваш предлог који сте навели у задња два пасуса овог дописа, не решава овај проблем већ га продубљују јер садашњи закон не разумете и не примењујете. СИТАБ је категорично против овог предлога, јер је донет са позиције која не разуме проблематику такси превоза.

Садашњи закон је јасан, ТХ ознаке се добијају на захтев такси предузетника за територију општине за коју је достављена сагласност надлежног органа локалне самоуправе. Овако би најпростије требало да звучи и било би лако примењиво у пракси.

Питање за Вас:

1. Зашто Полицијско управа за Град Београд не поступа у складу са објашњењем из дописа 02/1 број: 863/13 од 04.09.2014.год.,да цитирамо: „У Полицијској управи за Град Београд регистарске ознаке са ознаком ТХ издају уколико такси превозник , на чије се име возило региструје има пребивалиште на територији града Београда и ако је уз захтев поред осталих прописаних доказа приложено и одобрење надлежног органа локалне самоуправе.“?

2. Зашто се захтеви у Полицијској управи Града Београда за БГ ТХ ознаке и прихватају захтеви са одобрењем локалних органа са других општина као што су Сечањ, Житиште и Ражањ, уместо да се као валидан захтев прихватају искључиво одобрења надлежног органа локалне самоуправе Града Београда?

3. Када сте већ утврдили да постоје БГ ТХ ознаке издате без одобрења надлежног органа локалне самоуправе Града Београда, већ уз одобрење других ненадлежних органа локалне самоуправе за коју се регистарска ознака тражи ( у овом случају за град Београд), зашто те таблице не повучете јер нису издате у складу са прописаним Законом?

Обзиром да се не слажемо са правилником о регистрацији такси возила по коме сви такси-предузетници морају да имају ТХ ознаке јер видите и сами да то нема ефекта јер и „дивљи таксисти „ без проблема добијају БГ ТХ ознаке, захтевамо дасе омогући таксистима обављање такси делатности и са регистарским ознакама које немају ТХ или да се ТХ ознаке укину, када је већ истакнута такси кровна довољно препознатљива да се означи такси возило, а са друге стране ТХ ознака означава такси предузетника и када не обавља такси превоз чиме се нарушава наша приватност. Зато захтевамо да се Правилником о регистрацији возила да могућност такси предузетницима да бирају хоће ли или неће ТХ ознаке.

Такође захтевамо да се све БГ ТХ регистарске ознаке које су издате уз без одобрења надлежног органа београдске локалне самоуправе надлежне за такси превоз одузму такси превозницима који су их добили уз сагласност локалних органа Сечањ, Житиште , Ражањ и др., повуку из употребе јер су издате на незаконит начин, а против лица која су то омогућила поведе дисциплински поступак због пропуста у раду.

Очекујемо Ваш позив на састанак како би у личном контакту указали и решавали проблеме такси предузетника .

С поштовањем.

ЗА СИТАБ