SITAB

Strukovno
udruženje
taksi
preduzetnika

Registrujte se

Захтев за брисање Гранског Синдиката такси возача Независност из радне групе за праћење и унапређење такси превоза у Београду БР.2


Бр. 142-22/12. Београд 22.08.2012.
Градоначелнику Београда
Драгану Ђиласу
Секретару Секретаријата за саобраћај
Бојану Бовану
Дирекцији за јавни превоз
Директору Зорану Шарцу

Захтев за брисање Гранског Синдиката такси возача Независност из радне групе за праћење и унапређење такси превоза у Београду БР.2
и
Предлог за измену решења о образовању радне групе за праћење и унапређење стања у области такси превоза путника у граду Београду БР.2

Поштовани,
Овим дописом и Вас поново обавештавамо да Грански Синдикат такси возача и аутопревозника Независност није репрезентативан синдикат и да нема законски основ окупљања и представљања такси-предузетника.
Доказ : Неспорно, Прилог 1. Допис Министарства рада и социјалне политике од 30.04.2012 бр 07-00-00369/2012-15.

Поједини такси-предузетници не испуњавајући основне услове законског основа синдикалног удруживања, злоупотребљавају законски основ постојања Синдиката ,због чега захтевамо искључење представника Гранског Синдиката такси возача и аутопревозника Независност из свих преговарачких процеса .
Као представници Синдиката такси возача представљају се такси-предузетници и то у својству Председника Синдиката Бранко Виторовић и Главни повереник Михаило Чубриновић.
Доказ:Неспорно, Прилог 2.Подаци из АПР-а о такси –предузетнику Бранку Виторовићу
Прилог 3.Подаци из АПР-а о такси-предузетнику Михаилу Чубриновићу
Прилог 4.фотокопија Дописа ГРАДСКОЈ УПРАВИ ОД 27.сеп.2012.год бр.IV08 07-543

Образложење
Нетачним представљањем,као представници Синдиката су на преваран и протиправан начин скупљали потписе и чланарину од такси-предузетника предствљајући се као Синдикат са обећањем заступања њихових синдикалних права, иако такси-предузетници као самозапослена лица не могу остваривати синдикална права, доводећи их на тај начин у заблуду .Такође су у број чланова синдиката такси возача именовали такси-предузетнике. Као доказ који говори у прилог томе, указујемо на чињеницу да чак и Председник самог Синдиката такси возача Бранко Виторовић и главни повереник Михаило Чубриновић нису такси возачи, већ лица која су у АПР-у регистровани као такси-предузетници.
Овим дописом од Вас захтевамо да спречите њихово незаконито поступање и искључите из свих преговарачких процеса због очигледних злоупотреба појединих такси –предузетника који траже синдикална права иако су самозапослена лица и такси –предузетници , те као такви немају законски основ синдикалног окупљања, синдикалног представљања и тражења синдикалних права. Процените сами има ли основа за кривично гоњење.
Очекујемо Ваш писани одговору најкраћем року, сходно Закону о управном поступку, у складу са обавезама носилаца јавних функција утврђених статутом града Београда и усвојеним Кодексом понашања лица запослених у јавној управи.
С поштовањем,
СИТАБ