SITAB

Strukovno
udruženje
taksi
preduzetnika

Registrujte se

Пореска управа-Захтев за искључење Синдиката такси возача и аутопревозника Независност из преговарачких процеса

 
Бр.144-64/12 Београд, 14.10.2012.год
МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ
Пореска управа
Дир. Љиљани Ковачевић

Захтев за искључење Синдиката такси возача и аутопревозника Независност из преговарачких процеса

Поштовани,

                       Овим дописом и Вас обавештавамо да Синдикат  такси возача и аутопревозника  Независност  није репрезентативан синдикат и да не може окупљати и представљати такси предузетнике, и због тога захтевамо искључење представника поменутог синдиката из свих преговарачких процеса.

       Доказ : Неспорно, Прилог 1. Допис Министарства рада и социјалне политике од 30.04.2012 бр 07-00-00369/2012-15.

               Обзиром да се представници поменутог нерепрезентативног Синдиката својим ангажовањем баве питањима која се тичу такси такси-предузетнике без законске основе и легитимитета, овим дописом од Вас захтевамо да спречите њихово незаконито поступање и искључите из свих преговарачких процеса који се тичу такси-предузетника .

Образложење:

       Ангажовање нерепрезентативног Синдиката у представљању такси-предузетника не испуњава основне услове легитимитета и репрезентативности, тако да њихово појављивање у преговарачком процесу крши основне законске и моралне принципе, и сви договори који се на тај начин остваре не могу имати правно дејство на такси-предузетнике Републике Србије којих  у евиденцији АПР-а има 17.500.      
       Лажним представљањем представници Синдиката су на преваран и протиправан начин скупљали потписе такси-предузетника предствљајући се као Синдикат  такси-предузетника, доводећи их на тај начин у заблуду. Чак и представници самог Синдиката нису такси возачи, већ лица која су у АПР-у регистровани као такси-предузетници, и као такви на могу бити чланови Синдиката.Процените сами има ли основа за кривично гоњење.
          Број такси возача није никада утврђен, јер већина таквог превоза се обавља у сивој зони
     
           Једини легитимни представници такси-предузетника су Струковна удружења такси-предузетника СИТАБ Београд, СИТАНС Нови Сад и СИТАК Крагујевац, те због тога очекујемо састанак са Вама.Подсећамо Вас да смо покренули иницијативу репрограма дуга такси-предузетника  предато Министарству Финасија  СИТАБ-ов Бр.144-61/12  Београд, 14.10.2012.год

Очекујемо Ваше хитно реаговање и писани одговор по нашем захтеву.